Ako konštručnú úlohu chápeme takú, v ktorej chceme zostrojiť určitý geometrický útvar (aspoň jeden, prípadne všetky) spĺňajúci dané podmienky. Inými slovami, pomocou pravítka, kružidla a prípadne aj uhlomeru zostrojíme geometrický útvar (trojuholník, obdĺžnik atď.), pre ktorý poznáme dĺžky jeho strán, veľkosti uhlov či iné vlastnosti.

Pred rysovaním je dobré si ujasniť:

  • body značíme veľkými písmenami, napr. bod A
  • priamky značíme malými písmenami, napr. priamka p

Riešenie konstrukčnej úlohy sa väčšinou skladá z niekoľkých krokov.

Náčrtok: Od ruky si nakreslíme obrázok hľadaného útvaru so všetkým, čo poznáme zo zadania. To nám pomôže predstaviť si výsledok. V rámci prehľadnosti si môžeme jednotlivé prvky vyznačiť farebne. Nezabudnite, náčrtky robíme veľké a prehľadné, aby sme v nich všetko pekne videli.

Popis konštrukcie: Popis jednotlivých krokov, ktoré musíme urobiť, aby sme dospeli k výsledku. Popis píšeme preto, aby každý mohol náš postup zopakovať. Z výsledného obrázku to nie je vždy ľahko možné. Pre zápis konštrukcie používame geometrické značenie. Popis konštrukcie väčšinou riešime až vo vyšších ročníkoch.

Konštrukcia: Je rysovanie príkladu.

Skúška správnosti: Mali by sme si overiť, či obrázok skutočne spĺňa všetky podmienky zo zadania.

Počet riešení (diskusia): Zistíme počet výsledkov, ktoré vyhovujú zadaniu úlohy. Nie vždy musíme všetky výsledky narysovať.Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   

Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia