Zápis množín

viemeto.eu/F3S


Stiahnuť QR kód

Nadradené Diskrétna matematika » Množiny » Zápis množín
Predchádzajúce Množiny: pojmy
Nadväzujúce Zápis postupností

Cvičenie

Rozhodovačka

Dôležité číselné množiny majú v matematike svoje štandardné označenie:

\mathbb{N} množina prirodzených čísel
\mathbb{Z} množina celých čísel
\mathbb{Q} množina racionálnych čísel
\mathbb{R} množina reálnych čísel

Ostatné množiny zapisujeme dvomi hlavnými spôsobmi:

Zápis vymenovaním. Jednoducho vymenujeme prvky množiny a zapíšeme ich pomocou zloženej zátvorky. Napríklad M = \{3, 7, 9\} je trojprvková množina obsahujúca čísla 3, 7 a 9.

Symbolický zápis množín. Určíme, zo ktorej množiny prvky vyberáme a akú musia spĺňať vlastnosť. Napríklad M = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\} je množina prirodzených čísel menších než 10.


    

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zápis množín   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia