Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a kružnice
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: uhly
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Geometria
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Počty vrcholov, strán, hrán
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah, obvod: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami


Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Obsah, obvod

Obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Rozdeľovačka

Logická úloha, ktorá precvičuje priestorovú predstavivosť. Rozdeľte územie na rovnako veľké časti. Časti musia byť totožné, môžu však byť rotované alebo aj prevrátené.


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzva



Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia