Elementárna algebra

Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Smernice lineárnej funkcie
Grafické znázornenie rovnice
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia