Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka: stredné

Aritmetika: Logaritmus

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah kruhu

Presúvanie: stredné

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: ťažké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: kombinované otázky

Počítanie: ťažké

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie: ťažké

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Počítanie: ťažké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, princípy

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Podobnosť

Mriežkovaná: ľahké
0/6

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Analytická geometria

Rovnice priamky

Rovnice priamky

Krok po kroku: ťažké

Kuželosečky: pojmy

Kuželosečky: pojmy

Presúvanie: stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Krok po kroku: ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Priemer a medián

Priemer a medián

Rozhodovačka: stredné

Priemer a medián

Počítanie: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia