Matematika: 6. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Aritmetika: Čísla

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

2. Úroveň

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Počítanie

3. Úroveň

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

2. Úroveň

Poradie operácií, zátvorky

Odvodzovanie

1. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Približné počítanie

Rozhodovačka

2. Úroveň

Kombinácie operácií: mix

Počítanie

2. Úroveň

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Odmocniny

Rozhodovačka

2. Úroveň

Výrazy s mocninami a odmocninami

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovne

2. Úroveň

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Desetinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka

2. Úroveň

Pexeso

2. Úroveň

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Strieľačka

1. Úroveň
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Strieľačka

1. Úroveň
0

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso

2. Úroveň

Odvodzovanie

2. Úroveň

Převod desetinného čísla na zlomek

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

2. Úroveň

Počítanie

2. Úroveň

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy

2. Úroveň

Počítanie

1. Úroveň

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

1. Úroveň

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Počítanie

2. Úroveň

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

2. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

2. Úroveň

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Počítanie

2. Úroveň

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

1. Úroveň

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie

1. Úroveň

Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo (po krocích)

2. Úroveň

Priama a nepriama úmera

2. Úroveň

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

2. Úroveň

Rozhodovačka

2. Úroveň

Grafár

1. Úroveň

Graf lineárnej funkcie

Grafár

1. Úroveň

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

1. Úroveň

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Slovné úlohy o peniazoch

2. Úroveň

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Slovné úlohy na množiny

2. Úroveň

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

2. Úroveň

Slovné úlohy na líniové grafy

2. Úroveň

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

2. Úroveň

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Myslím si číslo

3. Úroveň

Zákerné slovné úlohy

2. Úroveň

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: zákerné

1. Úroveň
0/19

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

1. Úroveň
0/24

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

1. Úroveň
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM