Matematika: 6. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika: Čísla

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Odčítanie pod sebou

Presúvanie

stredné

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

stredné

Poradie operácií, zátvorky

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Približné počítanie

Rozhodovačka

stredné

Kombinácie operácií: mix

Počítanie

stredné

Číselné křížovky

stredné

Doplň operaci

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Odmocniny

Rozhodovačka

stredné

Výrazy s mocninami a odmocninami

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovne

stredné

Rozhodovačka

stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Strieľačka

ľahké
2

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Převod desetinného čísla na zlomek

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy

stredné

Geometria: Názvy a vlastnosti útvarov

Počty vrcholov, strán, hrán

Počítanie

stredné

Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Pojmy: uhly

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Presúvanie

stredné

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Presúvanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy

stredné

Počítanie

ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Počítanie

stredné

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie

stredné

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Odvodzovanie

ľahké

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo (po krocích)

stredné

Myslím si číslo

ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Odvodzovanie

stredné

Priama a nepriama úmera

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Graf lineárnej funkcie

Grafár

ľahké

Směrnice lineární funkce

ľahké

Jednotky, miery: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Slovné úlohy o peniazoch

stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Presúvanie

stredné

Množiny: mix

Slovné úlohy na množiny

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: zákerné

ľahké
0/19

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

ľahké
0/23

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

ľahké
0/14

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM