Matematika: Stredná škola

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Celé čísla

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Číselné sústavy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky

Percentá

Desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť

Pravouhlý trojuholník

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy

Rovnice

Úlohy s rovnicami

Postupnosti a rady

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií

Grafy funkcií

Lineárne funkcie

Kvadratické funkcie

Goniometrické funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Diskrétna matematika

Množiny

Logika

Kombinatorika

Pravdepodobnosť

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Štatistika

Logické úlohy

Sokoban

Rozdelovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM