Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Toto číslo označuje súčet nôh všetkých zdravých Hagridových pavúkov a zároveň súčet prstov všetkých čarodejníkov, ktorí sú práve teraz v Zakázanom lese. Číslo nie je väčšie ako 50. Aké číslo si myslím?

Najväčší spoločný deliteľ

12NSD(26, 65)15
NSD(45, 60)20NSD(30, 60)
NSD(44, 66)NSD(24, 60)11
1330NSD(40, 60)

Hodiny: určovanie času

2:402:00
2:20
1:20
1:301:50

Základné typy funkcií

goniometrická funkce

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 4,099 na celé číslo.

Pojmy súvisiace s kružnicou

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena úseč?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Jednociferné delenie

5
3
4
276

Párne, nepárne

Které z následujících čísel je párne?

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Malá násobilka obrázkami

Slovné úlohy s časom

Každá vyučovacia hodina v čarodejníckej škole v Rokforte trvá 43 minút a každá prestávka medzi hodinami má 11 minút. Druhá hodina sa končí o 9:53. Kedy sa začína prvá hodina?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Stretnú sa štyria mušketieri a na privítanie si každý s každým podá ruku. Aký bude celkový počet podaní rúk?

Počítanie do 100

Rímske čísla

CIIC

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Hodiny: určovanie času

3:002:00

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

středová souměrnostotočení

Zlomky na číselnej osi

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NieÁno

Delenie desatinných čísel

Prevody jednotiek dĺžky

0,01 cm

0,1 mm1 mm

Delenie so zvyškom

zbytek 6
zbytek 3zbytek 8
zbytek 2zbytek 0zbytek 4

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Dominik mal v Minecrafte 33 blokov dreva. 8 z nich použil na výrobu truhlice a 6 na výrobu schodov. Koľko blokov dreva mu zostalo?

Určovanie zlomkov

Sčítanie do 20 obrázkami

Tabuľka malej násobilky

Číselná osa do 20

Určovanie uhlov

Jednociferné delenie

Tabuľka malej násobilky

Jednotky hmotnosti

37 dkg = g

Kombinačné čísla

15
202128
36
10

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

přímýtupý

Sčítanie a odčítanie nad 100

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Siete telies

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky a desatinné čísla

Tabuľka malej násobilky

72
4924
305412

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdĺžniku KLMN:

Kombinačné čísla

Pytagorova veta: aplikácie

V lanovom parku stojí na rovine drevená veža. Z jej vrcholu je šikmo dole k zemi natiahnuté lano, po ktorom jazdia deti dolu na špeciálnej kladke. Keď niekto zíde dolu po tejto dvadsaťpäťmetrovej lanovke a chce ísť ešte raz, musí prejsť 24 metrov k spodu drevenej veže a vyliezť po rebríku kolmo hore. Koľko metrov má drevená veža v lanovom parku?

Sčítanie obrázkami

Pravdepodobnosť

Hodíme trikrát hracou kockou. Aká je pravdepodobnosť, že nepadne šesťka ani raz?

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Obsah obdĺžniku můžeme vypočítat na základě znalosti:

obvodudélek stran

Sústava 2 lineárnych rovníc

Desatinné čísla na číselnej osi

Násobenie a delenie desatinných čísel

Jednotky objemu

Zlomky a desatinné čísla

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Slovné úlohy na líniové grafy

V grafe vidíme cenu bezoáru v kúzelníckom obchode v závislosti na jeho množstve v gramoch. Je vidieť, že keď si kúzelník kúpi bezoáru viacej naž 10 gramov, tak sa mu to kvôli množstevnej zľave aj tak vyplatí. Nesmie ho ale kúpiť priveľa, potom zase zdražuje, pretože je vzácny. Koľko gramov bezoáru si Hermiona kúpi za jeden galeón?

Vlastnosti lineárnej funkcie

Je funkce lineární?

neano

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod lichoběžníku KLMN:

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 3, 5, 7 a 9 a zároveň sú deliteľné piatimi.

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Desatinné čísla na číselnej osi

Zmiešané čísla

Počítanie do 100

272926
14
18
255

Delenie desatinných čísel

0,51,5
20,62,2
0,8

Zlomky, mocniny, odmocniny

Výrazy s mocninami a odmocninami

Súradnice bodov v rovine

Odčítanie pod sebou

Násobenie a delenie desatinných čísel

Približné počítanie s percentami

20 % z 345

približne 55približne 69

Odmocniny

3
6724
9
58

Jednotky obsahu

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Slovné úlohy o zmesiach

Garfield priniesol domov dva druhy syra, ktoré spolu vážili 800 gramov. V taške bol Modrý syr, ktorého 100 gramov stálo 26 korún a potom tiež Kráľovský syr v cene 30 korún za 100 gramov. Celkovo nechal Garfield v obchode so syrmi 226 korún. Koľko gramov Modrého syra kúpil?

Zjednodušovanie lomených výrazov

Jednotky dĺžky

výška rozhlednyvzdálenost Praha-Brnovýška dospělého člověka
délka rohu jednorožcedélka mravence40 cm
šířka sešitu A5170 cm200 km
5 mm150 mm60 m

Počítanie s percentami

Kolik je 30 % z 300?

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vedlejšínemají speciální pojmenování

Sčítanie a odčítanie do 20

Paní školníková má ve sklepě uschovaných 18 košťat. V noci se jí tam ale vloupali hráči kouzelnického sportu zvaného Famfrpál, při kterém se na košťatech létá, a ukradli košťata pro celý tým. Připomeňme, že famfrpálový tým tvoří 3 střelci, 2 odrážeči, 1 brankář a 1 chytač. Kolik košťat zbylo paní školníkové ve sklepě?

Zlomky: mix

Z 24 litrového sudu najskôr odlejeme tri osminy objemu, následne ešte jednu tretinu zvyšku. Koľko litrov vody v sude ostalo?

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí a :

Rovnice so zlomkami

Násobenie a delenie desatinných čísel

2,8
2,4
2,1
2,72,52,6

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Delenie desatinných čísel

Jednotky dĺžky

1 m = cm

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku výšky na stranu RS v rovnoramenném trojúhelníku.

Priama a nepriama úmera

Babička Libuša pečie tie najlepšie tvarohové koláče na svete. Včera ich zase napiekla plnú misu a chcela ich spravodlivo rozdeliť svojím 6 vnúčatám. Spočítala, že každé vnúča dostane presne 6 koláčov. Zabudla ale na to, že Alenka je alergická na tvaroh a Patrik vôbec neje sladké. Koľko koláčov teda dostane každé zo zvyšných vnúčat, ak majú byť rozdelené spravodlivo?

Krátenie zlomkov

Geometrické pojmy

rovnoramenný trojúhelník
kružnice vepsaná trojúhelníkupravoúhlý trojúhelníkrovnostranný trojúhelník
kružnice
mezikružíkružnice opsaná trojúhelníkukruh

Jednotky hmotnosti: zo života

činka

20 g2 kg

Sčítanie a odčítanie do 10

Rovnice so zlomkami

Logaritmy

Binárne čísla

Násobenie a delenie desatinných čísel

1,950,15
0,051,15
2,2
1,5

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 9, 12 a 14?

Úpravy logických výrazov

Obsah, obvod: mix

Farmár má stajňu v ktorej je 10 boxov pre kone. Každý box má tvar obdĺžnika, jedna strana má dĺžku 5 m a druhá 6 m. Aká je celková plocha stajne?

Počítanie so zápornými číslami

Číselná os: celé čísla

Názvy útvarov

obdĺžnikštvorec

Sčítanie a odčítanie do 20

Rovnice so zátvorkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

8080-88

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 4.

Popisná štatistika: základné pojmy

medián je charakteristika

střední hodnotyvariability

Desetinné čísla: mix

Kengura Karolínka na jeden skok prekoná vzdialenosť 7,6 metrov. Koľko skokov potrebuje na prekonanie 38 metrov?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Násobilka čísla 9

813645
54
72
63

Binárne čísla

161001000
111100002
1078
4151111

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 15 a 30?

Grafy goniometrických funkcií

Kombinatorika: pojmy

neuspořádaný výběr prvků

kombinacepermutace

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Viacciferné násobenie

Jednociferné delenie

Kvadratické rovnice

V Javorove je veľký obdĺžnikový park. Ema sa pri svojej ceste na výtvarnú potrebuje dostať z jedného rohu do presne opačného rohu. Keď je pekne, ide šikmo cez park po vychodenej cestičke dlhej 650 metrov. Keď ale prší a cestička je zablatená, obchádza Ema park po jeho okraji, teda po dvoch na seba kolmých asfaltových cestách. Táto cesta meria 890 metrov. Koľko metrov má dlhšia strana parku?

Viacciferné delenie

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

Jana dostala tento týždeň v škole veľa domácich úloh. Na konci týždňa si urobila graf zobrazujúci počet domácich úloh v jednotlivých dňoch. Koľko dostala úloh v prvých dvoch dňoch týždňa?

Viacciferné násobenie

Graf lineárnej nerovnice

Kombinácie základných operácií

Pre 4 osoby sa ráta s 500 gramami syra. Koľko gramov syra je potrebné kúpiť pre 5 osôb ak chceme zachovať veľkosť porcie syra?

Viacciferné delenie

5152
45
42
4954

Počítanie so zápornými číslami

Malá násobilka

21
20

Objem, povrch

Nákupný košík v obchodnom centre Jedák je dlhý 5 decimetrov, široký 3 decimetre a hlboký tiež 3 decimetre. Pani Slabá neznáša, keď jej z košíka niečo cez horný okraj presahuje. Koľko decimetrov kubických nákupu sa vojde do košíku panej Slabej v obchodnom centre Jedák?

Určovanie zlomkov

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Slovné úlohy s časom

O 9:45 utiekol zo zoo tiger. Trvalo hodinu a pol, než sa ho podarilo chytiť. Kedy bol chytený?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku STU:

Převody jednotek hmotnosti

45 g

0,045 kg0,45 kg

Počítanie so zápornými číslami

-1-4
-73
-3
4

Rímske čísla

Zapiš 1620 pomocí římských číslic.

Základné rovnice s jednou neznámou

Výběr správné jednotky

množství vody ve sklenici

lm

Sčítanie a odčítanie do 10

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Výrazy s absolútnou hodnotou

Hodnoty goniometrických funkcií

Počítanie so zápornými číslami

Poradie operácií, zátvorky

Jednotky objemu

0,1 l =ml

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

Násobilka čísla 3

186
249
2112

Najmenší spoločný násobok

90NSN(8, 6)NSN(4, 10)
NSN(4, 6)NSN(1, 7)24
127NSN(9, 10)
2030NSN(10, 15)

Základné rovnice s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zlomky slovne

dvě šestinyjedna sedmina
dvě pětinypět osmin
tři čtvrtinyjedna šestina

Vennove diagramy

Jednotky obsahu

2 cm²10000 cm²75 m²
běžný stůl300 cm²0,1 km²
400 m²sešitsjezdovka
zahradapoštovní známkavelikost běžného bytu

Geometrické konštrukcie: označenie

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Malá násobilka

Vlastnosti goniometrických funkcií

V kterých bodech má funkce nulovou hodnotu?

Odmocniny

5,47...
7,74...
6,32...3,16...
4,47...7,07...

Výpočty s desatinnými číslami

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Finančná gramotnosť

V hračkárstve majú špeciálnu akciu. Keď si kúpite plyšového medveďa za 660 korún, dostanete zľavu 15% na ďalší nákup. Jožko medveďa vôbec nechce, no za to by si želal lietadlo na diaľkové ovládanie a niekoľko ďalších vecí. Koľko najmenej korún by musel Jožkov ďalší nákup stáť, aby sa mu vyplatilo kúpiť si medveďa a získať danú zľavu?

Rímske čísla

XXI

Delitelnosť: mix

V Aquaráji mají nový zážitkový bazén tvaru obdélníku o stranách délky 50 a 20 metrů. Zítra do něj chtějí nainstalovat několik schůdků, do každého rohu bazénu jedny a pak i několik dalších po stranách tak, aby mezi každými dvěma sousedními schůdky byla stejná, a to co největší, mezera. Kolik metrů bude vzdálenost mezi sousedními schůdky?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Najvyššia budova v Českej republike bola v roku 2018 brnenská AZ Tower so svojimi 111 metrami. Najvyššou budovou v Poľku bol v ten istý rok Palác kultúry a vedy vo Varšave, ktorý je o 126 metrov vyšší než AZ Tower. Koľko metrov merala najvyššia poľská budova v roku 2018?

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Sčítanie a odčítanie nad 100

444
445335333
354
252

Mocniny

27
243
45
2251253125

Prienik, zjednotenie

Počítanie s percentami

Koľko je 75 % z 12?

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_hran#

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Je logaritmická funkce periodická?

anone

Násobenie a delenie: mix

Anna má tridsať snehuliakov. Elza ich má päťkrát menej. Koľko snehuliakov má Elza?

Zlomky a percentá

40 %50 %

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Číselná os: celé čísla

Poradie operácií, zátvorky

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Násobilka čísla 8

72
48
56
64
3224

Percentá: mix

Drak zo Zeleného lesa ročne zje 20 princezien. Drak z Modrých hôr je hladnejší a potrebuje ročne ešte o 20% princezien viacej. Koľko princezien zje ročne tento drak?

Graf lineárnej funkcie

Odhad počtu bodiek

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Násobilka čísla 5

15
304535
2040

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Je funkce kvadratická?

neano

Slovné úlohy na rovnice

Štyria piráti si medzi sebou rozdelili 65 zlatých mincí. Zoradili sa podľa veku, najmladší dostane najmenej mincí a každý ďalší potom vždy o polovicu viacej než predchádzajúci. Koľko mincí dostane najstarší pirát?

Pytagorova veta: základné použitie

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Obsah, obvod: mix

Pozemok má tvar lichobežníka so základňami 10 a 16 metrov a výškou 5 metrov. Aká je jeho plocha?

Grafy goniometrických funkcií

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

V kine CineMoon je celkovo 27 radov sedadiel a do každého radu by sa vmestili presne dva futbalové tímy. Teda v prípade, že by mal každý hráč svoje sedadlo. Keby si futbalisti sedeli na kolenách, vmestilo by sa ich do každej rady samozrejme viac. Koľko je celkovo v kine sedadiel? Pripomeňme si, že futbalové družstvo má 11 hráčov.

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Záporné mocniny

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

0,4
0,050,221
1,10,3

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 56 na desítky.

Poradie operácií, zátvorky

9
36
1215

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Podobnosť

Který vztah platí?

Sčítanie do 10 obrázkami

Úpravy výrazov so zlomkami

Mocniny

Binárne čísla

Zapište číslo 9 v binární soustavě.

Zápis postupností

Tabuľka malej násobilky

Odčítanie pod sebou

Názvy útvarov

čtyřstěnčtverec
pětiúhelníkkosočtverec
kvádrtrojúhelník

Lomené výrazy

Záporné mocniny

0,25
0,111...0,21
0,5
0,1

Spoločná práca

V počítačovej hre Súmrak Elsinoru zneškodní lukostrelec kostlivca za 28 sekúnd. Keď bojuje proti kostlivcovi kúzelník, dokáže ho zničiť za 21 sekúnd. Koľko sekúnd bude trvať zneškodnenie kostlivca, ak bude lukostrelec bojovať spolu s kúzelníkom?

Zlomky a percentá

75 %5 %
40 %
70 %
12 %20 %

Logika: pojmy

neboa zároveň

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Zlomky na číselnej osi

Uhly v trojuholníku

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie do 10 s obrázkami

Kocky: plán stavby

Viacciferné násobenie

Spiatočný zlacnený lístok na vlak do Brna stojí pani Studenú 22 korún. Tento týždeň išla pani Studená do Brna každý deň, dokonca aj v sobotu a nedeľu, pretože je leto a ona vyrába a predáva tú najlepšiu zmrzlinu v meste. Koľko korún zaplatila tento týždeň pani Studená za lístky na vlak?

Jednokrokové rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Zlomky a desatinné čísla

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Mravec váži 5 miligramov a unesie až štyridsaťnásobok svojej váhy. Koľko gramov unesie mravec?

Násobenie a delenie zlomkov

Podmienky lomených výrazov

Záporné mocniny

Jednotky dĺžky: zo života

výška pštrosa

21 cm2,1 m

Množiny: pojmy

průniksjednocení

Sčítanie pod sebou

Logaritmy

426
5
3
1

Jednotky obsahu

500 ha =a

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Počítanie s nápadom

Poradie operácií, zátvorky

Množiny: pojmy

Graf lineárnej funkcie

Hodnoty goniometrických funkcií

1
0

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Jednociferné delenie

Sčítanie a odčítanie do 20

1817
14
15
13
16

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Približné počítanie

približne 560 000približne 56 000

Viacciferné delenie

Sčítanie a odčítanie nad 100

Číselná osa do 20

1812
14
16
820

Viacciferné násobenie

77
56
32
457265

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Rovnice s desatinnými číslami

Sčítanie a odčítanie do 20

Mocniny

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Rozklad na súčin

Graf lineárnej nerovnice

Počítanie so zápornými číslami

Výrazy s absolútnou hodnotou

1470
49
-7
-49

Tabuľka malej násobilky

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,87 na desetiny.

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 206 na desítky.

Sčítanie a odčítanie nad 100

Odčítanie obrázkami

Zlomky na číselnej osi

Malá násobilka

Na hrade straší Biela pani. Počas jednej hodiny strašenia navštívi hladomorňu trikrát. Počas noci straší šesť hodín, potom si ide na dve hodiny oddýchnuť do veže. Koľkokrát navštívi počas noci hladomorňu?

Sústava 2 lineárnych rovníc

Obsah (na mriežke)

1824
79
3612

Logaritmické rovnice

Siete kocky

Určují tyto sítě stejně barevnou krychli?

neano

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Dosadzovanie do výrazov

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Úpravy výrazov s faktoriálom

Jednotky dĺžky

18 dm

1800 cm180 cm

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Čísla slovne

sto

Drátek v průhledné krychli

Počítanie do 100

Sčítanie a odčítanie do 20

Desatinné čísla slovne

jedna setinapět setin0,15
0,10,050,5
0,01jedna celá pětjedna polovina
jedna desetinapatnáct setin1,5

Počítanie do 20

13
15
17911
7

Sčítanie a odčítanie do 20

16
18

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

27
1389
52
10
69
1624

Počítanie do 100

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Vo vačku je veľa červených, modrých a žltých guľôčok. Koľko rôznych možností máme, ak chceme vybrať 4 z nich? Na poradí vybraných guľôčok nezáleží a rovnaké farby medzi sebou nerozlišujeme

Objem, povrch

V sparnom lete bolo Táni doma príliš teplo. A keď si chcela v noci trochu vyvetrať a urobiť prievan, dvere sa jej kvôli prúdiacemu vzduchu zatvárali. Táňa si teda múdro vyrobila pod dvere klin, a to tak, že zobrala drevený kváder s rozmermi 20 cm x 5 cm x 5 cm a prerezala ho na polovicu. Tak vnikli dva rovnaké kliny (jeden vidíte na obrázku). Aký objem má jeden jej klin (v centimetorch kubických)?

Viacciferné násobenie

315
460
342
252
126
170

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Čísla slovne

osmdesát devět

Čísla slovne

1555padesát jedna
5110patnáct
padesát50padesát pět
deset11jedenáct

Rovnice s neznámou v menovateli

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Sčítanie do 20 s obrázkami

Viacciferné delenie

Obvod (na mriezke)

12
8
106
144

Kocky: plán stavby

3D objekty z rôznych pohľadov

Malá násobilka

Výrazy s absolútnou hodnotou

Sčítanie pod sebou

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačeno těžiště trojuholníku?

Slovní úlohy na množiny

Žiaci čarodejníckej školy v Rokforte skúšali na hodine Obrany proti čiernej mágii vyvolávať svojich patronusov, teda magické stvorenia, ktoré chránia pred dementorami. Ako je známe, patronus každého kúzelníka na seba vždy berie podobu nejakého zvieraťa. Z tridsiatich žiakov vyčarovala polovica ako patronus štvornohé zviera a tretina lietajúce zviera. Zvyšku sa kúzlo nepodarilo. Len jediný vykúzlený patronus spadal do oboch kategórií - Seamusov okrídlený kôň. Koľkým študentom sa nepodarilo patronus vyčarovať?

Rímske čísla

VIIIIII14
XI23
8XIVXVI
16II11

Binárne čísla

Zapište binární číslo 11011 v desítkové soustavě.

Zákerné slovné úlohy

Petr a Markéta mají 7 kos a 9 kosů. Včera narazili čtyři kosy na špičatý kámen. Kolik kosů jim zůstalo?

Násobenie a delenie: mix

Chlapci sa hrali s guľôčkami. Kristián získal šesť guľôčok. Mikuláš mal úspešný deň a získal šesťkrát viac guľôčok než Kristián. Vendelín bol síce úspešnejší než Kristián, ale tiež sa mu veľmi nedarilo. Získal štyrikrát menej guľôčok než Mikuláš. Koľko guľôčok získal Vendelín?

Určovanie zlomkov

Násobilka čísla 4

84
3640
1232

Mocniny a odmocniny: mix

Graf kvadratickej funkcie

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 0, 3, 5, 7 a 9 a zároveň sú deliteľné piatimi. Každá číslica sa vyskytuje maximálne jeden krát.

Odmocniny

Mocniny

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne v součtu 3?

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Násobenie a delenie zlomkov

Jednotky obsahu: zo života

kulečníkový stůl

20 m²2 m²

Základné rovnice s jednou neznámou

6-12
412
10
24

Číselná os: celé čísla

-2340
-25
53
5226

Uhly a mnohouholníky

Počítanie s percentami

5 % z 401525 % z 60
95 % z 1202 % z 200
75 % z 12423
246 % z 506

Logaritmy

3D objekty z rôznych pohľadov

Zlomky: mix

Jožko už prečítal tretinu úžasnej kníhy o rýchlovlakoch a keď si prečíta ešte 26 strán, bude v polovici. Koľko má kniha o rýchlovlakoch strán?

Sčítanie do 10 obrázkami

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Delenie desatinných čísel

Slovné úlohy o peniazoch

Dlhý, Široký a Bystrozraký sa rozhodli, že spolu pôjdu cez víkend na výlet. Skupinový lístok na vlak stál 177 zlatých a platil ho Dlhý, desiatu za 96 zlatých kúpil Široký a Bystrozraký zaplatil 60 zlatých za vstup pre všetkých na rozhľadňu. Po návrate všetko spočítali a aby sa náklady rozdelili rovnomerne, doplatili Široký a Bystrozraký Dlhému. Koľko zlatých mu doplatil Bystrozraký?

Doplňovanie radov: počítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

5
943
1
6

Slovné úlohy na množiny

Lucka by si rada kúpila tričko. V obchode sa jej páči dvanásť tričiek, z toho ich je 5 ale príliš drahých, pretože sú kvalitnejšie. Po dôkladnej prehliadke Lucka zistila, že polovica tričiek, ktoré sa jej páčia, sa nemôžu prať v práčke, pretože sú z príliš jemného materiálu. 4 tričká sa môžu prať v práčke a zároveň nie sú drahé. Lucka sa ale nakoniec predsa len rozhodla, že si našetrí na kvalitné drahé tričko, ktoré ale bude môcť prať v práčke. Z koľkých tričiek má na výber?

Percenta: určovanie

11 %67 %
89 %
14 %
83 %50 %

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Násobilka čísla 2

86
1018
16
14

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Jednotky teploty: zo života

voda mrzne

100 °C0 °C

Malá násobilka

Rovnice so zátvorkami

Jednotky hmotnosti

gorila0,15 g15 kg
0,015 kgjablko15 g
150 g15000 g150 mg
1,5 kg150 kgplný džbán vody

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Jednotky hmotnosti

800 mg

8 g0,8 g

Súradnice bodov v rovine

Zlomky: sčítanie obrázkami

Zlomky a desatinné čísla

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Úpravy lomených výrazov

Výrazy s mocninami a odmocninami

24
18
251
3613

Násobenie a delenie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 220 na stovky.

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 1396 na desítky.

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 15 a 20?

Odhady percent – bodky

50 %

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnost

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie s časom

půl roku = měsíců

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

2,07
2,012,632,7
2,332,75

Rovnice s lomenými výrazmi

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme vybrané obľúbené prísady a ich množstvo potrebné pre rôzne často sa vyskytujúce elixíry. Do koľkých z piatich uvedených elixírov potrebujeme Mandragoru?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Čísla slovne

32023002003
dva tisíce tři sta3020dvě stě tři
dva tisíce tři203tři tísíce dvacet
302tři sta dvacettři sta dva

Násobilka čísla 7

56
63
421421
35

Dosadzovanie do výrazov

Vennove diagramy

Mocniny

4
8
27
9
16
81

Logaritmy

Binárne čísla

Sčítanie a odčítanie nad 100

Vrchol najvyššej moravskej hory Praděd sa nachádza v nadmorskej výške 1492 metrov nad morov. Vysielač na jeho vrcholku je vysoký 146 metrov. Špička vysielača je teda najvyšším (aj keď umelým) bodom Českej republiky. Koľko metrov nad morom je špička vysielača?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Poradie operácií, zátvorky

3
412
2188

Delenie so zvyškom

Nové autá už vedia jazdiť na elektrinu. Ich batérie sa však musia po každých 80 kilometroch nabíjať. Veľvyslanec v Berlíne Hans vyrazil s naplno nabitým autom na cestu do Prahy, ktorá meria 349 kilometrov. Koľko zastávok na dobíjanie bude musieť Hans počas cesty vykonať?

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Desatinné čísla slovom

čtyři desetinytři celá čtyři3,4
čtvrtina0,040,75
čtyři setiny0,25tři čtvrtiny
4,00,4čtyři

Sčítanie do 100 s obrázkami

Určovanie uhlov

Sčítanie a odčítanie nad 100

750685
710610
915
660

Rímske čísla

Zapiš 8 pomocí římských číslic.

Delenie obrázkami

Násobilka čísla 6

12
42
2430
54
36

Percentá: mix

Maroš, kapitán futbalového tímu Kojotov z Kojetína, premenil z 15 penált 20, má teda úspešnosť 75%. O koľko percent jeho úspešnosť stúpne, ak premení bez zaváhania aj následujúcich 5 penált?

Mocniny

Pytagorova veta: aplikácie

Štvorec má uhlopriečku s dĺžkou 3 metre. Ako dlhá je jeho strana?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Graf kvadratickej funkcie

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Rozdiel týchto čísiel je 10, súčet je 34. Aká je hodnota menšieho čísla z mojej dvojice?

Poradie operácií, zátvorky

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sob Sven utiahne sane so šiestimi ľadovými kvádrami. To ho ale pomerne unaví a ak mu nedáte mrkvu, pri ďalšej jazde utiahne už len päť ľadových kvádrov. Bez mrkvy jednoducho utiahne každú cestu o kváder menej. Koľko kvádrov zvládne Sven utiahnuť, než sa vysilí bez jedinej mrkvy?

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Písomné násobenie pod sebou

NiesprávneSprávne

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Jednociferné delenie

Sčítanie pod sebou

NiesprávneSprávne

Exponenciálne rovnice

Delenie so zvyškom

Vladko potrebuje v Minecrafte vyrobiť sebe a svojim kamarátom kamenné pece. Na jednu pec potrebuje 8 blokov kameňa. Koľko pecí môže vyrobiť, ak má 62 kamenných blokov?

Vlastnosti funkcií

Pokud má funkce globální minimum, pak je nutně:

omezená shoraomezená zdola

Odmocniny

Pytagorova veta: základné použitie

Deliteľnosť

Je číslo 429 deliteľné číslom 2?

NieÁno

Vedecký zápis čísel

Siete telies

Priama a nepriama úmera

Babička Pavla vždy na rodinnú oslavu pripraví vynikajúce pečené zemiaky s jarnou cibuľkou. V jej recepte sa píše, že má pre 5 ľudí použiť 1400 gramov zemiakov. Na oslave mojich narodenín ale bude viac hostí. Koľko gramov zemiakov bude babička potrebovať, aby mohla pripraviť svoju dobrotu pre 14 jedákov?

Malá násobilka

72
544264
56
81

Viacciferné delenie

24
4
5
20
27
9

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Slovné úlohy na výpočet veku

Hana a Dana majú spolu 52 rokov. Hana má trikrát viacej rokov, než mala Dana, keď mala Hana dvakrát toľko, koľko má Dana teraz. Koľko rokov má Dana?

Malá násobilka

Slovné úlohy s pohybom

Peter vyrazil na bicykli z domu rýchlosťou 16 km/h a za 3 hodiny po ňom vyrazil jeho brat Martin na motorke rýchlosťou 48 km/h. Za koľko minút Martin Petra doženie?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 27?

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 sa nezačína číslicou 7 a zároveň sa nekončí číslicou 2?

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM