Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktný pohľad  »Detailný pohľad  »Náhľady  »

Sčítanie a odčítanie do 20

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Tabulka malé násobilky

Násobilka čísla 8

3240
4872
64
56

Sčítanie do 100 s obrázkami

Násobilka čísla 2

8
20
10
18
146

Číselná osa do 20

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Delenie desatinných čísel

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(16, 24)NSD(12, 24)4
26NSD(16, 28)
NSD(12, 18)812
10NSD(10, 20)NSD(18, 26)

Sčítanie a odčítanie nad 100

Karola Lopotického, skúseného sedliaka, ktorého firma obrába celkovo 123 hektárov pôdy, trápi poslednou dobou sucho. Rozhodol sa teda, že 8 hektárov polí premení na močariny a rybníky, aby sa voda v krajine lepšie udržala a úroda bola kvalitnejšia. Koľko hektárov mu zostane na pestovanie plodín?

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Mocniny

Hodiny: určovanie času

9:45

Pytagorova veta: základné použitie

Výpočty s desatinnými číslami

Zápis postupností

Percentá: mix

Nešikovný Hugo si kúpil 20 lízaniek, ale 30% po ceste stratil, 4 ďalšie mu zožral jeho škrečok a potom sa ešte 40% lízaniek zo zvyšného počtu pokazilo. Koľko lízaniek Hugovi zostalo?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko dvojciferných čísel neobsahuje číslicu 0?

Rovnice s desatinnými číslami

Mocniny

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Sčítanie a odčítanie nad 100

666333
1023801579
975

Sčítanie pod sebou

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

úsečvýseč

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozklad na súčin

Viacciferné delenie

Poradie operácií, zátvorky

Základné rovnice s jednou neznámou

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Objem, povrch

V kúzelníckej škole v Rokforte dostali žiaci kocku cukru s hranou 12 milimetrov a za domácu úlohu ju mali pomocou Zväčšovacieho kúzla zdvojnásobiť. Neville ale nezdvojnásobil jej objem, ale povrch, čím si vyslúžil posmech hlavne od Craba a Goyla. Aký objem mala Nevillova kocka (v centimetroch kubických) ?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

0,05
0,4
0,22
1,10,31

3D objekty z rôznych pohľadov

Pytagorova veta: aplikácie

Na telocviku museli Mimoni prebehnúť z jedného rohu telocvične do protiľahlého. Ich telocvičňa má tvar obdĺžnika, dĺžku 40 metrov a šírku 30 metrov. Koľko metrov meria trasa Mimoňov?

Násobilka čísla 7

21
1463
7
7056

Sčítanie do 10 obrázkami

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Rovnice so zátvorkami

Krátenie zlomkov

Kombinácie základných operácií

Pre 4 osoby sa ráta s 500 gramami syra. Koľko gramov syra je potrebné kúpiť pre 5 osôb ak chceme zachovať veľkosť porcie syra?

Tabuľka malej násobilky

Jednociferné delenie

2
4
6
75
83
9

Mocniny

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Delenie desatinných čísel

Poradie operácií, zátvorky

Siete telies

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Je funkce kvadratická?

anone

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Delenie so zvyškom

Nové autá už vedia jazdiť na elektrinu. Ich batérie sa však musia po každých 80 kilometroch nabíjať. Veľvyslanec v Berlíne Hans vyrazil s naplno nabitým autom na cestu do Prahy, ktorá meria 349 kilometrov. Koľko zastávok na dobíjanie bude musieť Hans počas cesty vykonať?

Zmiešané čísla

Poradie operácií, zátvorky

Názvy útvarov

čtyřstěnkosodélníkčtverec
jehlan
krychleobdélník
kvádrkosočtverec

Viacciferné násobenie

Princezná Krasomila sa chystá na ples. Vo svojej takmer 20 metrov dlhej skrini má celkovo 162 rôznych šiat a 87 párov črievičiek. Z koľkých rôznych kombinácií (šaty + črievičky) si môže Krasomila vybrať?

Výrazy s mocninami a odmocninami

6
3
9

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Vo vačku je veľa červených, modrých, zelených a žltých guľôčok. Koľko rôznych možností máme, ak chceme vybrať 3 z nich? Na poradí vybraných guľôčok nezáleží a rovnaké farby medzi sebou nerozlišujeme

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 0, 1, 2, 3 a 4. Každá číslica sa vyskytuje maximálne jeden krát.

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Dosadzovanie do výrazov

Kombinatorika: pojmy

prvková variace z prvků je to stejné jako

kombinacepermutace

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Určovanie uhlov

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,812 na celé číslo.

Prevody jednotiek dĺžky

0,6 cm

6 mm6 m

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3252,235 na celé číslo.

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Jednotky dĺžky

10 m100 m1000 cm
10 cm1 km0,1 km
1000 m1 cm100 cm
10 mm1 m1 dm

Určovanie zlomkov

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 18?

Rovnice s lomenými výrazmi

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku strany čtverce.

Delenie so zvyškom

Na jeden elixír Ľahký Vánok je potrebných presne 7 šupín z baziliska. Profesor Snape kúpil od prekupníka 46 šupín. Koľko poctivých elixírov Ľahkého Vánku môže pripraviť?

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Viacciferné delenie

2326
2125
20
29

Slovné úlohy s časom

Kráľ Artuš sa má stretnúť s ostatnými rytiermi na hrade Kamelot o 11:15. Cesta na hrad mu zaberie hodinu a pol. Počas cesty sa však musí zastaviť v obchode, aby si kúpil nový meč. Nákup má už pripravený a zaberie mu to 10 minút. O koľkej hodine musí vyraziť, aby prišiel na stretnutie presne na čas?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Jednotky obsahu

1 a10 km² 10 000 00 m²
1 km²1 m² 10000 m²
1 ha 100 mm² 100 m²
10 000 cm² 1000 ha1 cm²

Zlomky, mocniny, odmocniny

Základné rovnice s jednou neznámou

Slovné úlohy na výpočet veku

Lukáš má dve babičky. Babička Jana je päťkrát staršia než on a babička Žofia je dokonca šesťkrát staršia než on. Rozdiel veku oboch babičiek je 11. Koľko rokov má babička Jana?

Obsah, obvod: mix

Martin si chce nalepiť na zadnú stranu svojho mobilu ochrannú fóliu s obrázkami zombíkov. Mobil má dĺžku 10 centimetrov a šírku 5 centimetrov. Koľko centimetrov štvorcových fólie bude Martin na polepenie potrebovať?

Čísla slovne

tisícsto

Sčítanie a odčítanie do 20

1412
181
5
9

Odčítanie obrázkami

Hodiny: určovanie času

5:00
4:357:30
8:256:30
3:201:302:55

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme vývoj počtu odoberateľov troch vybraných Youtuberov v priebehu štyroch rokov. O koľko odoberateľov mal v roku 2015 Jirka Král viacej, než ostatní dvaja Youtuberi dokopy?

Viacciferné násobenie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

těžiště trojuholníkuortocentrum trojuholníku

Hodnoty goniometrických funkcií

1
-10

Počítanie s percentami

Koľko je 2 % z 50?

Delenie obrázkami

Zlomky a desatinné čísla

Poradie operácií, zátvorky

8
4
3
7
5
6

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

8,91
10,8
9,99
9,81
10,89
9

Zlomky na číselnej osi

Vlastnosti goniometrických funkcií

neano

Približné počítanie

približne 13 000približne 6 600

Odhad počtu bodiek

Slovné úlohy s pohybom

Karol sa vydal na prechádzku rýchlosťou 5 km/h. Po 3 hodinách za ním s dôležitou správou vyrazil Ondrej na bicykli. Pohyboval sa rýchlosťou 20 km/h. Za koľko minút Ondrej Karola dohnal?

Slovné úlohy na množiny

Kolik měsíců v roce obsahuje ve svém názvu písmeno E a zároveň má 30 dní?

Desetinné čísla na číselnej osi

Logaritmy

Finančná gramotnosť

Luky Nebechodec si v obchode s vybavením pre rytierov Jedi dal do nákupného košíka jeden plášť za 267 kreditov a jeden svetelný meč za 525 kreditov. U pokladne potom zaplatil tisíckreditovou bankovkou. Koľko korún mu predavačka s obrovskou bolákovitou hlavou vrátila?

Násobilka čísla 3

12
18
21
24
15
27

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Na základě znalosti délek stran rovnoběžníku můžeme vypočítat:

obvodobsah

Jednociferné delenie

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Pri prudkej letnej búrke napršalo do starej hasičskej nádrže 2000 litrov vody. Nádrž má rozmery 10 x 10 metra, hĺbku 2 metre a pred búrkou bola úplne prázdna. Koľko centimetrov nad dnom nádrže je hladina vody po búrke?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Vlastnosti lineárnej funkcie

Jaká lineární funkce prochází body a ?

Geometrické konštrukcie: označenie

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Čísla slovne

3031třináct
třicet jedna300třicet
11313tři sta třináct
313tři stasto třináct

Množiny: pojmy

Násobenie a delenie desatinných čísel

Grafy goniometrických funkcií

Rímske čísla

Zapiš 1012 pomocí římských číslic.

Geometrické pojmy

kružnice opsaná trojúhelníkukružnice vepsaná trojúhelníku
kruh
rovnostranný trojúhelník
rovnoramenný trojúhelníkkružnicepravoúhlý trojúhelníkmezikruží

Kombinačné čísla

Názvy útvarov

štvorec

Pytagorova veta: základné použitie

Číselná os: celé čísla

18
-453-280
-14
253

Dosadzovanie do výrazov

Sčítanie do 20 s obrázkami

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Na grafu funkce leží bod

Číselná osa do 20

138
63
15
19

Binárne čísla

Počítanie so zápornými číslami

Priama a nepriama úmera

Po dlhom suchu konečne v lese zapršalo a u mláky sa zišli 4 srnky a za 12 minút je celú vypili. Voda im veľmi chutila. Druhý deň zase pršalo a urobila sa úplne rovnaká mláka, ktorej skvelá chuť prilákala dokonca 6 srniek. Za koľko minút vypili srnky mláku tentokrát?

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Jednotky objemu

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vrcholovévedlejší

Odmocniny

Základné typy funkcií

odmocninová funkcelogaritmická funkce

Výrazy s absolútnou hodnotou

Súradnice bodov v rovine

Uhly a mnohouholníky

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Približné počítanie s percentami

75 % z 6583

približne 4 900približne 6 200

Počítanie do 100

Rovnice s neznámou v menovateli

Zlomky: mix

1/4 z 1/3 daného čísla je o 3 menšia než 1/3 z 1/2 čísla 30. Aké je dané číslo?

Jednotky dĺžky

100 cm = m

Sústava 2 lineárnych rovníc

Zákerné slovné úlohy

Kozá má o dva rohy menej než stôl, ale o dve nohy viac než čert. O koľko rohov viac majú dve kozy stojace na stole, než dva čerti idúci na koze?

Počítanie s percentami

10 % z 1100 % z 100101
10 % z 1010111 % z 1000
100 % z 10010100
1 % z 10010

Sčítanie do 10 obrázkami

Binárne čísla

100001016
1511112
10004100
11187

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Slovné úlohy s časom

Princovia Drsoň a Jasoň vyrazili na závod okolo jazera. Závod sa začal o 13:53. Drsoň prišiel do cieľa o 14:47. Jasoň išiel pomaly a ešte k tomu sa cestou zarozprával na 5 minút s čarovnou babičkou, takže prišiel do cieľa až o 15:03. O koľko minút neskôr než Drsoň dorazil Jasoň do cieľa?

Počítanie s percentami

Kolik je 1 % z 1000?

Zlomky: sčítanie obrázkami

Sčítanie do 20 obrázkami

Násobilka čísla 4

28168
2036
24

Zmiešané čísla

Tabuľka malej násobilky

Obvod (na mriezke)

12
1610
1814
8

Úpravy výrazov s faktoriálom

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Násobilka čísla 6

48
3642
12
5418

Siete kocky

Která síť může vzniknout z této kocka?

Vlastnosti funkcií

Je funkce omezená zdola?

anone

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnost

Násobenie a delenie desatinných čísel

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľko značiek Morseovej abecedy sa dá utvoriť zostavením bodiek a čiarok do skupín s jedným až tromi znakmi?

Priama a nepriama úmera

Vlak do čarodejníckej školy v Rokforte má kapacitu 240 študentov. Pretože bol tento rok nevídane vysoký záujem, museli Rokfortské Dráhy zvýšiť počet vagónov z piatich na šesť. Koľko študentov sa dá do vlaku teraz?

Čísla slovne

505pět set pět1500
5005000tisíc pět set
1005tisíc padesát1050
pět tisícpět settisíc pět

Mocniny a odmocniny: mix

4
8
16
32
927

Výrazy s mocninami a odmocninami

Percenta: určovanie

38 %83 %
25 %
60 %
50 %20 %

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Vennove diagramy

Jednociferné delenie

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Desatinné čísla slovne

0,155,1pět celá jedna
desetina0,51,1
0,1jedna a půl1,5
jedenáct desetinpolovinapatnáct setin

Násobenie a delenie zlomkov

Výrazy s absolútnou hodnotou

4-8
0
8-4
12

Popisná štatistika: základné pojmy

maximum je hodnota s

nejvyšší hodnotounejvětší četností

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

3111193
133
34
55
47

Jednociferné delenie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Jednotky hmotnosti

80 kg

0,08 t0,8 t

Deliteľnosť

Je číslo 42 deliteľné číslom 3?

NieÁno

Odmocniny

0,70...1,41...
2,23...1,73...
12

Zlomky na číselnej osi

Počítanie so zápornými číslami

-3-2
3
0
-5
5

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Moje číslo označuje počet všetkých víl na lúke. Keď k tomuto číslu pripočítam číslo 12, získam súčet nôh ich jednorožcov. Každá víla má samozrejme len jedného jednorožca. Aké číslo si myslím?

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 10 a 14?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Ema Tortová sa chystá piecť svoje prvé koláče. Podľa receptu má zmiešať 550 gramov hladkej múky, 90 gramov masla a 45 gramov droždia. Ema dala tieto suroviny do misky, ale než bude pokračovať, chce si skontrolovať, či sa niekde nepomýlila. A preto si misu s cestom zváži. Koľko gramov by mala ukázať váha, ak prázdna misa váži 648 gramov?

Odhady percent – bodky

50 %

Násobilka čísla 5

5
45
40
50
1510

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvou kostek padne na obou sudé číslo?

Binárne čísla

Zapište číslo 24 v binární soustavě.

Delitelnosť: mix

Profesorka McGonagallová potrebuje vydláždiť Veľkú sálu v Rokforte rovnako veľkými dlaždicami, aby to dobre vyzeralo. Sál má rozmery 56 x 104 metrov. Profesorka ale vie vyčarovať len štvorcové dlaždice. Koľko metrov má strana najväčších štvorcových dlaždíc, ktorými môže Veľkú sálu bez zvyšku vydláždiť?

Pytagorova veta: aplikácie

Mimoni sa chystajú ísť do Álp lyžovať. Na mape zmerali dĺžku lanovky, vyšlo im 2,8 centimetra na papiery, teda 2800 metrov vskutočnosti. Lanovka je však ešte o kúsok dlhšia, pretože prekonáva 700 metrové prevýšenie (čo na mape znázorňujú vrstevnice, nie však dĺžka značky pre lanovku). Ako dlhá (v metroch) je lanovka, ktorá povezie Mimoňov hore na svah?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Vennove diagramy

Viacciferné násobenie

Graf lineárnej nerovnice

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Základné rovnice s jednou neznámou

-10
31
25

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

ÁnoNie

Logika: pojmy

disjunkce

a zároveňnebo

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Grafy goniometrických funkcií

Slovné úlohy na líniové grafy

Graf ukazuje množstvo zlata, ktoré vyťažili štyria trpaslíci v závislosti od času stráveného v dole. Je vidieť, že po nejakom čase sa trpaslíci unavia a už ďalej nekopú, pretože sa musia najesť a vyspať. Po koľkých hodinách práce sa takto unaví Kýblík?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Odčítanie pod sebou

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku STU:

Malá násobilka obrázkami

Vedecký zápis čísel

Sčítanie a odčítanie do 10

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Na malý futbal potrebujeme 6 hráčov. Prihlásilo sa 6 chlapcov a 5 dievčat. Koľkými spôsobmi môžeme vybrať tím, ak v ňom majú byť aspoň štyria chlapci?

Úpravy lomených výrazov

Viacciferné násobenie

Rímske čísla

XVXVI

Tabuľka malej násobilky

18
3024
36
4212

Poradie operácií, zátvorky

Doplňovanie radov: počítanie

Zlomky slovne

sedm pětindvě sedminy
pět sedmin
devět sedminpět devítindvě pětiny

Dosadzovanie do výrazov

Zlomky: mix

Matúš si nikdy nečistil zuby poctivo. Včera ho ale jeden zub strašne bolel a tak konečne zašiel k zubárke, ktorá zistila, že z jeho 32 zubov bude musieť osminu vytrhnúť a sedminu zo zvyšných zubov zaplombovať. Koľko zdravých zubov Matúšovi zostane?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 901 na stovky.

Určovanie zlomkov

Rovnice so zlomkami

Jednotky dĺžky: zo života

vzdálenost z ČR do Austrálie

150 km15000 km

Zlomky a percentá

20 %40 %

Sčítanie a odčítanie do 20

Obsah, obvod: mix

Aký je obsah kruhu s polomerom 10? Zaokrúhlite odpoveď na celé číslo.

Počítanie do 100

79754547
9558
98
6

Úpravy výrazov s 1 neznámou

Násobenie a delenie desatinných čísel

2,6
2,42,1
2,8
2,72,5

Jednotky obsahu: zo života

vlajka (vyvěšená na stožáru)

0,6 m²60 cm²

Pojmy: uhly

Na kterém obrázku je vyznačen konvexní úhel?

Odmocniny

menší než 15větší než 15

Súradnice bodov v rovine

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 15 a 35?

Úpravy výrazov so zlomkami

Určovanie zlomkov

Kocky: plán stavby

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Môj dedo je o 52 rokov starší ako ja a za rok oslávi svoje šesťdesiatepiate narodeniny. Koľko mám rokov?

Rímske čísla

MDCXX

Objem, povrch

V záhradnom bazéne chýba len 80 litrov na to, aby bol plný presne po okraj. Záškodníci Mimoni hádžu do bazéna tehly s rozmerom 5 x 8 x 20 centimetrov. Po koľkých tehlách bude voda siahať až po okraj (teda tak vysoko, že by ďalšia tehla už spôsobila pretečenie)?

Viacciferné násobenie

26628
168
30
220
95

Číselná os: celé čísla

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Jednotky hmotnosti

0,5 kg5 t5000 g
barel vody500 kgslon
50 g50 kgpůl tuny
botyrohlík5 kg

Zlomky a desatinné čísla

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,990,33
0,090,9
0,030,009

Graf lineárnej funkcie

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 876 na desítky.

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Odčítanie pod sebou

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojuholníku DEF:

Viacciferné násobenie

Malá násobilka

20
18
1224
16
25

Mocniny

27
225243
125312545

Zlomky a desatinné čísla

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Slovné úlohy na rovnice

Štyria piráti si medzi sebou rozdelili 65 zlatých mincí. Zoradili sa podľa veku, najmladší dostane najmenej mincí a každý ďalší potom vždy o polovicu viacej než predchádzajúci. Koľko mincí dostane najstarší pirát?

Slovné úlohy o peniazoch

Anna a Elza idú cez víkend na lyžovačku do Álp a dohodli sa, že si náklady rovnomerne rozdelia. Anna zaplatila za obe ubytovania v horskom hoteli, spolu za 96 eur, Elza kúpila za 118 eur pre obe skipass na lanovky. Koľko eur dlží Anna Elze?

Párne, nepárne

Které z následujících čísel je párne?

Logaritmy

Kvadratické rovnice

Nočná víchrica zlomila na tábore deväťmetrový stožiar s vlajkou. Dolná časť stožiara zostala stáť rovno a tá horná sa naklonila od miesta zlomu tak, že sa špičkou dotýkala zeme. Dolná rovno stojaca časť stožiara, horná naklonená časť a rovná zem spolu teda tvorili pravouhlý trojuholník. Táborníci odkrokovali, že sa špička stožiara dotýka zeme presne 3 metre od päty stožiara. V koľkých metroch nad zemou sa stožiar zlomil?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Siete telies

Odmocniny

7
10
956
15811

Sčítanie a odčítanie do 10

4
5
8613
27

Sčítanie do 10 s obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

1010-231

Zlomky a desatinné čísla

Mocniny

949169
25
81
121

3D objekty z rôznych pohľadov

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počet použití vybraných kúziel tromi mladými kúzelníkami za prvý mesiac na Rokforte. O koľko viac výskytu malo v súčte u všetkých kúzelníkov Hermionine najobľúbenejšie kúzlo, oproti najobľúbenejšiemu kúzlu Harryho?

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Základné rovnice s jednou neznámou

Sčítanie obrázkami

Malá násobilka

Jednotky teploty: zo života

teplota v ledničce

-10 °C4 °C

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Krátenie zlomkov

Počítanie s nápadom

Viacciferné delenie

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rovnice so zlomkami

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Jednociferné delenie

Sčítanie a odčítanie do 20

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Malá násobilka

Výrazy s mocninami a odmocninami

Počítanie do 100

Zlomky a percentá

40 %75 %
20 %
12 %
5 %70 %

Výrazy s absolútnou hodnotou

Binárne čísla

Číselná os: celé čísla

Sčítanie pod sebou

SprávneNiesprávne

Exponenciálne rovnice

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Sčítanie a odčítanie do 10

Jednotky hmotnosti: zo života

jablko

1,5 kg0,15 kg

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Násobenie a delenie zlomkov

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Keď k nemu pridám 3 a výsledok vynásobím dvomi, dostanem 16. Aké číslo si myslím?

Delenie so zvyškom

Vypočítej zbytek po dělení

Určovanie uhlov

Počítanie do 20

19
11
139
1715

Sčítanie a odčítanie nad 100

4495560
1105445
1055
495

Hodnoty goniometrických funkcií

Malá násobilka

Hagrid chová v Zakázanom lese 9 uzimených pavúkov. Každý má 8 nôh. Koľko teplých topánok musí Hragid pripraviť na zimu, aby pavúci neochoreli?

Logaritmické rovnice

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Graf kvadratickej funkcie

Logaritmy

35
4
16
2

Kombinačné čísla

55207
6
9
1

Delenie so zvyškom

zbytek 2zbytek 0
zbytek 4zbytek 1
zbytek 3
zbytek 5

Najmenší spoločný násobok

30NSN(5, 10)8
NSN(6, 10)524
NSN(6, 8)NSN(5, 5)NSN(5, 8)
10NSN(4, 8)40

Záporné mocniny

Prvočísla

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Obsah (na mriežke)

16
68
189
12

Delenie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 5 na desítky.

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

středová souměrnoststejnolehlost

Mocniny

Počítanie so zápornými číslami

Násobenie a delenie: mix

Na lúke sa pasie päť jednorožcov. Koľko majú spolu nôh?

Viacciferné násobenie

342252170
126
315460

Počítanie so zápornými číslami

Podmienky lomených výrazov

Jednotky hmotnosti

1 kg = g

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie do 20

Lomené výrazy

Desetinné čísla: mix

Nad ľadovým zámkom princeznej Elzy už tretí deň snežilo. Prvý deň začali na zelenú trávu padať prvé vločky a napadlo 1,6 metra snehu. Druhý deň nasnežilo 0,9 metra a tretí deň dokonca 1,7 metra snehu. Aká vysoká bolo snehová pokrývka po treťom dni sneženia?

Jednotky dĺžky

150 dm

1500 mm1500 cm

Graf lineárnej funkcie

Malá násobilka

Uhly v trojuholníku

Percentá: mix

Peter včera hral Minecraft 2 hodiny. Pavol hral ešte o 10% dlhšie. Koľko minút hral Pavol?

Násobilka čísla 9

9036
95427
72

Jednokrokové rovnice

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Šesť pirátov našlo truhlicu s pokladom, v ktorej bolo 42 zlatých mincí. Aby úspech oslávili, zobral si každý z pokladu jednu mincu a išli oslavovať do krčmy. Zatiaľ čo boli preč, vyliezla z mora obrovská chobotnica, do každého zo svojich ôsmich chápadiel zobrala jednu mincu a zase sa ponorila naspäť do mora. Koľko mincí v truhlici zostalo?

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Poradie operácií, zátvorky

87
12
3
781

Počítanie so zápornými číslami

Množiny: pojmy

doplněk

Jednotky obsahu

Malá násobilka

18
24
56
21
32364842

Prienik, zjednotenie

Zlomky na číselnej osi

Graf lineárnej nerovnice

Násobenie a delenie desatinných čísel

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

20
5
27
49
24

Počítanie s časom

4 týdny = dní

Sústava 2 lineárnych rovníc

Spoločná práca

Mimoň Bertold by zjedol koláč za 126 sekúnd. Mimoň Albert by bol omnoho rýchlejší, zvládol by to za 70 sekúnd. Za koľko sekúnd bude koláč zjedzený, ak sa do neho Albert s Bertoldom pustia spoločne?

Podobnosť

Který vztah platí?

Záporné mocniny

Rovnice so zátvorkami

Desetinné čísla na číselnej osi

Počítanie do 100

Rímske čísla

1196
XI3VI
VIII8XIX
19IXIII

Záporné mocniny

Pravdepodobnosť

Vo vrecku je 20 guľôčok, z ktorých je 5 bielych. Vytiahneme naraz dve guľôčky. S akou pravdepodobnosťou budú obe vytiahnuté guľôčky biele?

Viacciferné násobenie

Spiatočný zlacnený lístok na vlak do Brna stojí pani Studenú 22 korún. Tento týždeň išla pani Studená do Brna každý deň, dokonca aj v sobotu a nedeľu, pretože je leto a ona vyrába a predáva tú najlepšiu zmrzlinu v meste. Koľko korún zaplatila tento týždeň pani Studená za lístky na vlak?

Tabuľka malej násobilky

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Sčítanie a odčítanie do 20

Peter bol veľmi hladný. Kúpil si 6 rožkov. Štyri z nich si natrel marmeládou. Zvyšok rožkov si dal s medom. Koľko rožkov s medom zjedol?

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Desatinné čísla slovom

tři celá jednatři1,3
3,0tři desetiny0,333...
jedna celá tři1,50,3
tři poloviny3,1jedna třetina

Zjednodušovanie lomených výrazov

Slovné úlohy o zmesiach

Garfield priniesol domov dva druhy syra, ktoré spolu vážili 800 gramov. V taške bol Modrý syr, ktorého 100 gramov stálo 26 korún a potom tiež Kráľovský syr v cene 30 korún za 100 gramov. Celkovo nechal Garfield v obchode so syrmi 226 korún. Koľko gramov Modrého syra kúpil?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 1 a 11?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

1,6666...6,0
0,060,1666...16,666...
0,6

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Logaritmy

Kocky: plán stavby

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 123 na desítky.

Slovní úlohy na množiny

Žiaci čarodejníckej školy v Rokforte skúšali na hodine Obrany proti čiernej mágii vyvolávať svojich patronusov, teda magické stvorenia, ktoré chránia pred dementorami. Ako je známe, patronus každého kúzelníka na seba vždy berie podobu nejakého zvieraťa. Z tridsiatich žiakov vyčarovala polovica ako patronus štvornohé zviera a tretina lietajúce zviera. Zvyšku sa kúzlo nepodarilo. Len jediný vykúzlený patronus spadal do oboch kategórií - Seamusov okrídlený kôň. Koľkým študentom sa nepodarilo patronus vyčarovať?

Rímske čísla

Zapiš XIX pomocí arabských číslic.

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Násobenie a delenie: mix

Trpaslík Kýblik našiel tri hrudy zlata. Plaško našiel štyrikrát viacej než Kýblik. Trpaslík Smejko bol najúspešnejší, kedže našiel ešte dvakrát viacej než Plaško. Koľko hrúd zlata našiel Smejko?

Sčítanie pod sebou

Čísla slovne

devadesát

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Graf kvadratickej funkcie

Úpravy logických výrazov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM