Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti  Nový obsah
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy prierezovo  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov  Nový obsah
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice   
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)
Pomery
Mierka mapy
Priama a nepriama úmernosť  Nový obsah   
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov

Ukážky

Úpravy logických výrazov

Zjednodušte logický výraz: Znegujeme výraz v zátvorke na...
Upravíme dvojitú negáciu pri ...
To už je dostatočne jednoduchý výraz. Tiež by sa dal ekvivalentne zapísať ako...

Priama a nepriama úmernosť

Na balíčku 750 gramov cestovín fusilli je napísané, že vystačia na 6 porcií. Koľko gramov fusilli by mal odvážiť taliansky šéfkuchár maestro Davido, ak chce pripraviť len 5 porcií?Ktorý z nasledujúcich vzťahov platí?Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme dvojnásobný počet porcií.Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme polovičný počet porcií.Aká úmera je teda medzi množstvom cestovín a počtom porcií?priama úmeranepriama úmeraČo bude najužitočnejšie zistiť?Koľko porcií dokážeme urobiť z 1 gramu cestovín.Koľko gramov cestovín potrebujeme na 1 porciu.Koľko?
A koľko gramov cestovín potrebujeme na 5 porcií?
Ako bude znieť odpoveď?Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť gramov cestovín fusilli.Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť 625 gramov cestovín fusilli.

Jednotky hmotnosti

Dieťa váži 8250 g, mamka 65 kg a tatko 0,1 t. Koľko váži celá rodina?Aký je vhodný prvý krok?Previesť dané hmotnosti na metre.Previesť dané hmotnosti na rovnaké jednotky.Áno, prevedieme na kilogramy. Dieťa váži 8250 gramov a to je8,25 kg0,825 kgTatko váži 0,1 tony a to je100 kg1000 kgSčítame všetky hmotnosti:8,25 kg + 100 kg8,25 kg + 100 kg + 65 kgKoľko váži celá rodina?Celá rodina váži 173,25 kg.Celá rodina váži 247,5 kg.
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia