6

Krok po kroku – 6. trieda

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybrána třída: 6. (široký výběr)


Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  Nový obsah
Najmenší spoločný násobok  Nový obsah

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krácení zlomků
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobení a dělení zlomků
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Úlohy s rovnicami
Pomery  Nový obsah
Mierka mapy  Nový obsah
Priama a nepriama úmernosť
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krokoch)

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia