Krok po kroku – 8. trieda

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraná trieda: 8. (široký výber)


Aritmetika

Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice so zlomkami
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)
Pomery
Mierka mapy
Priama a nepriama úmernosť
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krokoch)  Nový obsah

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky objemu
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia