Krok po kroku – Stredná škola

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraná trieda: 1. SŠ (široký výber)

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Počítanie s percentami

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety
Analytická geometria
Rovnice priamky

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  Nový obsah
Podmienky lomených výrazov  Nový obsah
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s lomenými výrazmi
Sústava 2 lineárnych rovníc
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky objemu

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov  Nový obsah

Ukážky

Lomené výrazy

Upravte výraz .Kolikanásobek výrazu je výraz ?
Upravíme jmenovatele.
Zlomek zkrátíme.
Upravíme jmenovatele.

Rovnice priamky

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia