Krok po kroku – Stredná škola

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraná trieda: 3. SŠ (široký výber)

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Euklidove vety
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Lomené výrazy
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s lomenými výrazmi
Sústava 2 lineárnych rovníc
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Úlohy s rovnicami
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia