Pexeso

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla slovne  Nový obsah
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10  Nový obsah
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie obrázkami
Odčítanie obrázkami
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100  Nový obsah
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3  Nový obsah
Násobilka čísla 4  Nový obsah
Násobilka čísla 5  Nový obsah
Násobilka čísla 6  Nový obsah
Násobilka čísla 7  Nový obsah
Násobilka čísla 8  Nový obsah
Násobilka čísla 9  Nový obsah
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom  Nový obsah
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  Nový obsah
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  Nový obsah
Najmenší spoločný násobok  Nový obsah
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  Nový obsah
Odmocniny
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami  Nový obsah
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla  Nový obsah

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky slovne  Nový obsah
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov  Nový obsah
Zlomky: sčítanie obrázkami
Násobenie a delenie zlomkov  Nový obsah
Percentá
Percenta: určovanie
Počítanie s percentami  Nový obsah
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  Nový obsah
Desatinné čísla slovne  Nový obsah
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  Nový obsah
Násobenie a delenie desatinných čísel  Nový obsah
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Kocky: plán stavby
3D objekty z rôznych pohľadov
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)  Nový obsah
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  Nový obsah
Lomené výrazy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  Nový obsah

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Goniometrické funkcie
Hodnoty goniometrických funkcií

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky
Jednotky dĺžky  Nový obsah
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu  Nový obsah

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Vennove diagramy
Kombinatorika
Kombinačné čísla

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM