Pexeso – 4. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Vybraná trieda: 4. (široký výber)


Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla slovom
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Číselné sústavy
Rímske čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky slovom

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti

Ukážky

Kocky: plán stavby

Číselná os: celé čísla

3-2
-418
5325
-1480

Stavby z kociek: pohľad zo strán

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia