Pexeso – 5. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Vybraná trieda: 5. (široký výber)


Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom  Nový obsah
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Číselné sústavy
Rímske čísla  Nový obsah

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky slovom
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Zlomky: sčítanie obrázkami
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť  Nový obsah

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  Nový obsah

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Ukážky

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

5,12,3
2,33
2,47
0,3
3,1

Tabuľka malej násobilky

8121
1556
830

Zlomky: sčítanie obrázkami

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia