Pexeso – 6. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Vybraná trieda: 6. (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Veľké čísla slovom
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Číselné sústavy
Rímske číslice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky slovom
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Zlomky: sčítanie obrázkami
Percentá
Percentá: určovanie
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Uhly
Určovanie uhlov
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu  Nový obsah
Jednotky objemu

Ukážky

Zmiešané čísla

Základná rovnica s jednou neznámou

35
15
28
25

Počítanie so zápornými číslami

3
-7-4
-3-1
4
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia