Pexeso – 8. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 8. (úzky výber)


Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete telies
Geometrické pojmy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia