Pexeso – 9. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 9. (široký výber)


Aritmetika

Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Percentá: určovanie
Počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Geometrické pojmy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Graf lineárnej nerovnice

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky obsahu
Jednotky objemu

Diskrétna matematika

Logika
Logika: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia