Pexeso – 9. trieda

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 9. (úzky výber)


Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie

Ukážky

Odmocniny

87
63
52

Grafy goniometrických funkcií

Mocniny

100
27
169
8
121
125
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia