Pexeso – Stredná škola

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 1. SŠ (široký výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Vennove diagramy
Logika
Logika: pojmy
Kombinatorika
Kombinačné čísla

Ukážky

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Graf lineárnej nerovnice

Lomené výrazy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia