Počítanie – Stredná škola

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Vybraná trieda: 2. SŠ (široký výber)


Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Číselné sústavy
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Zlomky: mix
Výpočty so zlomkami
Percentá
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami

Geometria

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan
Objem: guľa, valec, kužeľ
Povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly a mnohouholníky
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s desatinnými číslami
Rovnice s lomenými výrazmi
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Kvadratické rovnice
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: mierka mapy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Štatistika
Priemer a medián

Logické úlohy

Úlohy s nápadom
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia