Presúvanie – 6. trieda

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Vybraná trieda: 6. (široký výber)


Aritmetika

Čísla
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Sila skupín
Obrázkové rovnice
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou  Nový obsah
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Pavučiny s násobením
Písomné násobenie pod sebou
Delenie so zvyškom
Písomné delenie pod sebou  Nový obsah
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi  Nový obsah
Porovnávanie zlomkov  Nový obsah
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Percentá: určovanie
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)  Nový obsah
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly a kružnice  Nový obsah
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Tabuľky: základné porozumenie
Vzťahy grafov a tabuliek
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia