Presúvanie – 9. trieda

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Vybraná trieda: 9. (široký výber)


Aritmetika

Násobenie a delenie
Písomné násobenie pod sebou
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah kruhu  Nový obsah
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a kružnice
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť
Podobnosť, zhodnosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery  Nový obsah

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia