Presúvanie – Stredná škola

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Vybraná trieda: 1. SŠ (široký výber)


Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi  Nový obsah
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly a kružnice  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia