Presúvanie – Stredná škola

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Vybraná trieda: 2. SŠ (široký výber)


Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah kruhu  Nový obsah
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť, zhodnosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia