Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Elementárna algebra
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery  Nový obsah


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Elementárna algebra
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Priama a nepriama úmernosť
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Elementárna algebra
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Elementárna algebra
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  Nový obsah
Podmienky lomených výrazov  Nový obsah
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s lomenými výrazmi
Sústava 2 lineárnych rovníc
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)
Pomery
Mierka mapy
Priama a nepriama úmernosť
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Elementárna algebra
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s desatinnými číslami
Rovnice s lomenými výrazmi
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Kvadratické rovnice
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: mierka mapy


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Elementárna algebra
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy na rovnice
Pomery
Priama a nepriama úmernosť
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera
Myslím si číslo
Myslím si číslo
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Slovné úlohy s rovnicami: mix


Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.


Elementárna algebra
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia