Rovnice, funkcie, výrazy


« Na prehľad tém


Podtémy

Výrazy a ich úpravy
              Dosadzovanie do výrazov
              Úpravy výrazov s jednou neznámou
              Úpravy výrazov s mnohočlenmi
              Úpravy výrazov so zlomkami
              Lomené výrazy
              Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Rovnice
              Jednokrokové rovnice
              Základné rovnice s jednou neznámou
              Rovnice so zátvorkami
              Rovnice s neznámou v menovateli
              Rovnice so zlomkami
              Rovnice s desatinnými číslami
              Rovnice s lomenými výrazmi
              Vyjadrenie neznámej z rovnice
              Sústava 2 lineárnych rovníc
              Kvadratické rovnice
              Exponenciálne rovnice
              Logaritmické rovnice
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
              Myslím si číslo
              Priama a nepriama úmernosť
              Úlohy o zmesiach
              Spoločná práca
              Úlohy s pohybom
              Úlohy s rovnicami: mix
Postupnosti a rady
              Zápis postupností
              Aritmetická a geometrická postupnosť

Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  Nový obsah
Lomené výrazy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušování výrazů: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice  Nový obsah
Základné rovnice s jednou neznámou  Nový obsah
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami  Nový obsah
Rovnice s desatinnými číslami  Nový obsah
Rovnice s lomenými výrazmi
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Kvadratické rovnice
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix

Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.

Rovnice, funkcie, výrazy
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Rovnice, funkcie, výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy na rovnice
Myslím si číslo
Myslím si číslo
Priama a nepriama úmernosť
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera  Nový obsah
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Slovné úlohy s rovnicami: mix

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Podmínky lomených výrazů
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami  Nový obsah
Sústava 2 lineárnych rovníc
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení  Nový obsah
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení  Nový obsah
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Exponenciálne rovnice  Nový obsah
Logaritmické rovnice  Nový obsah
Úlohy s rovnicami
Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krocích)
Priama a nepriama úmernosť  Nový obsah
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  Nový obsah
Lomené výrazy  Nový obsah
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  Nový obsah

Tímovka

Hra pre viacerých hráčov. Všetci hráči odpovedajú na rovnaké otázky, po každej otázke sa zobrazí štatistika úspešnosti.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Závody

Hra pre viacerých hráčov. Do cieľa závodu dorazí prvý ten, kto odpovedá správne a rýchlo.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na součin
Úpravy výrazů: vnořené mocniny
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazů s faktoriálem
Úpravy výrazů s kombinačním číslem
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM