Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Nerovnice
Kvadratické nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadaní pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Postupnosti a rady
Zápis postupností   
Aritmetická a geometrická postupnosť   


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Lomené výrazy   
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice s neznámou v menovateli   
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice   
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: výpočty   
Pomery: mierka mapy   
Priama a nepriama úmernosť   
Myslím si číslo   
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach   
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Lomené výrazy   
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice s neznámou v menovateli   
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s desatinnými číslami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Vyjadrenie neznámej z rovnice   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Kvadratické rovnice   
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: zmena a rozdelenie čísla   
Pomery: výpočty   
Pomery: mierka mapy   


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Elementárna algebra
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera
Myslím si číslo   
Myslím si číslo
Úlohy o zmesiach   
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca   
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Všebecné slovné úlohy s rovnicami


Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.


Elementárna algebra
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia