Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou


Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Podmínky lomených výrazů
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami  Nový obsah
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s lomenými výrazmi
Sústava 2 lineárnych rovníc
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení  Nový obsah
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení  Nový obsah
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolutního členu
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krocích)
Priama a nepriama úmernosť
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Rovnice, funkcie, výrazy
Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušování výrazů: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s desatinnými číslami
Rovnice s lomenými výrazmi
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Kvadratické rovnice
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Rovnice, funkcie, výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy na rovnice
Myslím si číslo
Myslím si číslo
Priama a nepriama úmernosť
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Slovné úlohy s rovnicami: mix


Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.

Rovnice, funkcie, výrazy
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM