Zlomky, percentá, desatinné čísla


« Na prehľad tém

Podtémy

Zlomky
              Určovanie zlomkov
              Zlomky na číselnej osi
              Porovnávanie zlomkov
              Krátenie zlomkov
              Zmiešané čísla
              Sčítanie a odčítanie zlomkov
              Násobenie a delenie zlomkov
              Zlomky, mocniny, odmocniny
              Zlomky: mix
Percentá
              Percenta: určovanie
              Počítanie s percentami
              Zlomky a percentá
              Percentá: mix
Desatinné čísla
              Desatinné čísla slovom
              Porovnávanie desatinných čísel
              Zaokrúhľovanie desatinných čísel
              Desatinné čísla na číselnej osi
              Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
              Násobenie a delenie desatinných čísel
              Delenie desatinných čísel
              Zlomky a desatinné čísla
              Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinné čísla: mix

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov


Ukázka

Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov  Nový obsah
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Převod desetinného čísla na zlomek


Ukázka

Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix


Ukázka

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Percenta: určovanie
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  Nový obsah
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix


Ukázka

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky slovne
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Zlomky: sčítanie obrázkami
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Percenta: určovanie
Počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla slovne
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla


Ukázka

Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky: mix
Výpočty so zlomkami
Percentá
Počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami


Ukázka

Kalkulačka

Úloha, pri ktorej musíte logicky myslieť a počítať. Dostala sa vám do ruky kalkulačka, na ktorej chýbajú niektoré tlačidlá. Vašou úlohou je vyrobiť na displeji zadané čísla.

Desetinné čísla, zlomkyUkázka

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
      Desatinné čísla
           Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť
           Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť

Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
      Zlomky
           Určovanie zlomkov
1
2
3
4
Spustiť
           Zlomky na číselnej osi
1
2
3
Spustiť
           Porovnávanie zlomkov
1
2
3
4
Spustiť
           Sčítanie a odčítanie zlomkov
1
2
3
4
Spustiť
      Percentá
           Počítanie s percentami
1
2
3
4
Spustiť
      Desatinné čísla
           Desatinné čísla na číselnej osi
1
2
3
4
Spustiť
           Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť
           Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť

Závody

Hra pre viacerých hráčov. Do cieľa závodu dorazí prvý ten, kto odpovedá správne a rýchlo.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Percenta: určovanie
Odhady procent – tečky
Počítanie s percentami
Přibližné počítání s procenty
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Tímovka

Hra pre viacerých hráčov. Všetci hráči odpovedajú na rovnaké otázky, po každej otázke sa zobrazí štatistika úspešnosti.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Percenta: určovanie
Odhady procent – tečky
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Územia

Hra pre viacerých hráčov. Odpovedáte na otázky a bojujete s ostatnými o územie. Je dôležitá nie len správnosť, ale i rýchlosť.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Desatinné čísla
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel

Tipovačka

Hra pre viacerých hráčov, no môže hrať aj jeden hráč. V obmedzenom čase odhadujete správny výsledok na mape alebo na číselnej osi. Najpresnejší tip víťazí.

Zlomky, percentá, desatinné čísla
Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM