Tipovačka

Pravidlá

V tejto hre je úlohou v obmedzenom čase správne tipnúť odpoveď na položenú otázku. Zadanie je matematický výpočet, odpoveď tipujete na číselnej osi. Hráči získavajú body podľa poradia ich tipov. Hrá sa 10 kôl. Kto získa najvyšší súčet, je celkovým víťazom.

Hra slúži na precvičovanie práce s číselnou osou a na budovanie matematickej intuície. Schopnosť rýchlo odhadovať správny výsledok je veľmi užitočná – či už v škole alebo v bežnom živote.

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu teček
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
    Násobenie a delenie
       Viacciferné násobenie
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Logaritmy
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
    Percentá
       Počítanie s percentami
    Desatinné čísla
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
Geometria
    Uhly
       Určovanie uhlov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM