Elementárna algebra

FUB
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FUB)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FUB


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Elementárna algebra rozširuje aritmetiku („počítanie s číslami“, napr. 3+5\cdot8) o prácu s neznámymi veličinami (napr. x-4\cdot y). Táto oblasť má uplatnenie nie len v mnohých ďalších častiach matematiky, ale je kľúčová napríklad aj pre porozumenie fyzike.

téma ukážky pojmov a príkladov
Úmernosti priama a nepriama úmernosť, trojčlenka
Pomery mierka mapy, pomery surovín v jedle
Algebraické výrazy a ich úpravy 3x - (x+2), (a+b)^2
Rovnice 4x + 3 = 27
Pokročilé rovnice 2x^2+6x=20
Úlohy s rovnicami úlohy o zmesiach, spoločná práca
Nerovnice 2x + 5 \leq 8
Postupnosti a rady aritmetická a geometrická postupnosť
Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Elementárna algebra
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou
Kvadratické nerovnice


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Elementárna algebra
Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Trojčlenka  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť  
Zobraziť súhrn témy
Zápis postupností  
Zobraziť súhrn témy


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Elementárna algebra
Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Elementárna algebra
Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: mierka mapy  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zátvorkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s neznámou v menovateli  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazmi  
Zobraziť súhrn témy
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Logaritmické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami
Myslím si číslo  
Zobraziť súhrn témy
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Elementárna algebra
Pomery
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: mierka mapy  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zátvorkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s neznámou v menovateli  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s desatinnými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Základné rovnice: mix
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazmi  
Zobraziť súhrn témy
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Exponenciálne rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Logaritmické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Vyjadrenie neznámej z rovnice  
Zobraziť súhrn témy


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Elementárna algebra
Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera
Pomery
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami
Myslím si číslo  
Zobraziť súhrn témy
Myslím si číslo
Úlohy o zmesiach  
Zobraziť súhrn témy
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca  
Zobraziť súhrn témy
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Všebecné slovné úlohy s rovnicami


Grafár

Špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.


Elementárna algebra
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia