Kalkulačka

Úloha, pri ktorej musíte logicky myslieť a počítať. Dostala sa vám do ruky kalkulačka, na ktorej chýbajú niektoré tlačidlá. Vašou úlohou je vyrobiť na displeji zadané čísla.

Počty cb  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Počty: ľahkévyriešené 0 z 14
Počty: ťažšievyriešené 0 z 13
Počty s pamäťouvyriešené 0 z 5
Desetinné čísla, zlomkyvyriešené 0 z 14
Mocniny a odmocninyvyriešené 0 z 11
Logaritmusvyriešené 0 z 5
Goniometrické funkcievyriešené 0 z 10
Bonusvyriešené 0 z 2

Celkom vyriešené: 0 z 74

Prehľad kryštály

Počty: ľahkézískané 0 z 22
Počty: ťažšiezískané 0 z 34
Počty s pamäťouzískané 0 z 16
Desetinné čísla, zlomkyzískané 0 z 39
Mocniny a odmocninyzískané 0 z 21
Logaritmuszískané 0 z 12
Goniometrické funkciezískané 0 z 21
Bonuszískané 0 z 6

Celkom získané: 0 z 171

Ukážky

Bonus

Počty: ťažšie

Mocniny a odmocniny

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat