Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh. Obsahuje viac ako 1 000 zadaní, ktoré sú prehľadne rozdelené do skupín. Úlohy sú pestré a zaujímavé – vystupujú v nich okrem iného jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrúti, Mimoni... Pri úlohách je k dispozícii aj vysvetlenie správneho riešenia.

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Viacciferné násobenie
Delenie so zvyškom
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Kombinácie základných operácií
Deliteľnosť
Delitelnosť: mix  Nový obsah

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: mix  Nový obsah
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy na rovnice
Myslím si číslo
Myslím si číslo
Priama a nepriama úmernosť
Priama a nepriama úmera
Priama a nepriama úmera  Nový obsah
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach
Spoločná práca
Spoločná práca
Úlohy s pohybom
Slovné úlohy s pohybom
Úlohy s rovnicami: mix
Slovné úlohy s rovnicami: mix

Jednotky, miery

Čas
Počítanie s časom
Slovné úlohy s časom
Jednotky
Jednotky: mix
Slovné úlohy na prevody jednotiek
Peniaze
Slovné úlohy o peniazoch
Finančná gramotnosť

Diskrétna matematika

Množiny
Prienik, zjednotenie
Slovní úlohy na množiny
Slovné úlohy na množiny
Kombinatorika
Permutácie, Kombinácie a Variácie
Kombinatorika: mix
Kombinatorická číselná rozcvička
Pravdepodobnosť

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Interpretácia grafov
Slovné úlohy na stĺpcové grafy
Slovné úlohy na líniové grafy
Interpretácia tabuliek

Tematické zadania

Tematické zadania: slovné úlohy
Slovné úlohy na výpočet veku
Zákerné slovné úlohy

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM