Aritmetika

   Čísla
   Sčítanie a odčítanie
   Viacciferné sčítanie a odčítanie
   Násobenie a delenie
   Počítanie: kombinácie operácií
   Celé čísla
   Deliteľnosť
   Mocniny, odmocniny, logaritmy
   Logaritmus
   Číselné sústavy
Číselná os

Zlomky, percentá, desatinné čísla

   Zlomky
   Percentá
   Desatinné čísla

Geometria

   Priestorová predstavivosť
   Geometrické pojmy
   Rovinné útvary
   Obsah a obvod
   Objem a povrch
   Uhly
   Geometrické konštrukcie
   Operácie a vlastnosti v rovine
   Analytická geometria

Elementárna algebra

   Algebraické výrazy a ich úpravy
   Rovnice
   Úlohy s rovnicami
   Nerovnice
   Postupnosti a rady

Funkcie

   Typy a vlastnosti funkcií
   Grafy funkcií
   Lineárne funkcie
   Kvadratické funkcie
   Goniometrické funkcie
   Exponenciálne a logaritmické funkcie

Jednotky, miery

   Čas
   Jednotky

Diskrétna matematika

   Množiny
   Logika
   Kombinatorika
   Pravdepodobnosť
   Popisná štatistika
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia