Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Směrnice lineární funkce
Grafické znázornění rovnice
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM