Elementárna algebra

Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Vlastnosti funkcií   
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   
Graf lineárnej funkcie   
Smernice lineárnej funkcie
Grafické znázornenie rovnice
Grafy kvadratických funkcií   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií   
Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia