Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Smernice lineárnej funkcie
Grafické znázornenie rovnice
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat