Grafár

Grafár je špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Rovnice, funkcie, výrazy

Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Grafické znázornění rovnice
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM