Mriežkovaná

Mriežkovaná je pekná úloha na precvičovanie geometrie. Má veľmi jednoduché ovládanie – jednoducho iba spájate body na mriežke, prípadne body či priamky geometrických pojmov. Máme tu, samozrejme, aj úlohy, ktoré nie sú úplne jednoduché...

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.

N stredovo  »
Vyriešené úlohy
Získané kryštály

Prehľad

Mriežkovaná: rozcvičkavyriešené 0 z 7
Štvoruholníkyvyriešené 0 z 9
Osová súmernosťvyriešené 0 z 11
Stredová súmernosťvyriešené 0 z 8
Rovnobežky a kolmicevyriešené 0 z 9
Kolmicevyriešené 0 z 9
Vzdialenostivyriešené 0 z 9
Trojuholníkyvyriešené 0 z 10
Obvodvyriešené 0 z 5
Obsah, obvodvyriešené 0 z 11
Rotáciavyriešené 0 z 5
Ťažiskovyriešené 0 z 8
Pytagorova veta: aplikácievyriešené 0 z 10
Podobnosťvyriešené 0 z 6
Ťažšie štvoruholníkyvyriešené 0 z 7
Ťažšia osová súmernosťvyriešené 0 z 6
Ťažšia stredová súmernosťvyriešené 0 z 5
Ťažšie rovnobežkyvyriešené 0 z 6

Celkom vyriešené: 0 z 141

Prehľad kryštály

Mriežkovaná: rozcvičkazískané 0 z 7
Štvoruholníkyzískané 0 z 10
Osová súmernosťzískané 0 z 11
Stredová súmernosťzískané 0 z 8
Rovnobežky a kolmicezískané 0 z 11
Kolmicezískané 0 z 12
Vzdialenostizískané 0 z 11
Trojuholníkyzískané 0 z 21
Obvodzískané 0 z 11
Obsah, obvodzískané 0 z 20
Rotáciazískané 0 z 7
Ťažiskozískané 0 z 10
Pytagorova veta: aplikáciezískané 0 z 16
Podobnosťzískané 0 z 14
Ťažšie štvoruholníkyzískané 0 z 17
Ťažšia osová súmernosťzískané 0 z 13
Ťažšia stredová súmernosťzískané 0 z 10
Ťažšie rovnobežkyzískané 0 z 13

Celkom získané: 0 z 222

Mriežkovaná: rozcvička

Štvoruholníky

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Vzdialenosti

Trojuholníky

Obvod

Obsah, obvod

Rotácia

Ťažisko

Pytagorova veta: aplikácie

Podobnosť

Ťažšie štvoruholníky

Ťažšia osová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Ťažšie rovnobežky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia