Mriežkovaná

Mriežkovaná je pekná úloha na precvičovanie geometrie. Má veľmi jednoduché ovládanie – jednoducho iba spájate body na mriežke, prípadne body či priamky geometrických pojmov. Máme tu, samozrejme, aj úlohy, ktoré nie sú úplne jednoduché...

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.

 »
Vyriešené úlohy
Získané kryštály

Prehľad

Mriežkovaná: rozcvičkavyriešené 0 z 0
Štvoruholníkyvyriešené 0 z 0
Osová súmernosťvyriešené 0 z 0
Stredová súmernosťvyriešené 0 z 0
Rovnobežky a kolmicevyriešené 0 z 0
Kolmicevyriešené 0 z 0
Vzdialenostivyriešené 0 z 0
Trojuholníkyvyriešené 0 z 0
Obvodvyriešené 0 z 0
Obsah, obvodvyriešené 0 z 0
Rotáciavyriešené 0 z 0
Ťažiskovyriešené 0 z 0
Pytagorova veta: aplikácievyriešené 0 z 0
Podobnosťvyriešené 0 z 0
Ťažšie štvoruholníkyvyriešené 0 z 0
Ťažšia osová súmernosťvyriešené 0 z 0
Ťažšia stredová súmernosťvyriešené 0 z 0
Ťažšie rovnobežkyvyriešené 0 z 0

Celkom vyriešené: 0 z 0

Prehľad kryštály

Mriežkovaná: rozcvičkazískané 0 z 0
Štvoruholníkyzískané 0 z 0
Osová súmernosťzískané 0 z 0
Stredová súmernosťzískané 0 z 0
Rovnobežky a kolmicezískané 0 z 0
Kolmicezískané 0 z 0
Vzdialenostizískané 0 z 0
Trojuholníkyzískané 0 z 0
Obvodzískané 0 z 0
Obsah, obvodzískané 0 z 0
Rotáciazískané 0 z 0
Ťažiskozískané 0 z 0
Pytagorova veta: aplikáciezískané 0 z 0
Podobnosťzískané 0 z 0
Ťažšie štvoruholníkyzískané 0 z 0
Ťažšia osová súmernosťzískané 0 z 0
Ťažšia stredová súmernosťzískané 0 z 0
Ťažšie rovnobežkyzískané 0 z 0

Celkom získané: 0 z 0

Mriežkovaná: rozcvička

Štvoruholníky

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Vzdialenosti

Trojuholníky

Obvod

Obsah, obvod

Rotácia

Ťažisko

Pytagorova veta: aplikácie

Podobnosť

Ťažšie štvoruholníky

Ťažšia osová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Ťažšie rovnobežky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia