Územíčka

1. Vyberte si mapu

2. Vyberte si tému

Aritmetika
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 10
       Sčítanie a odčítanie do 20
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
       Jednociferné delenie
    Celé čísla
       Číselná os: celé čísla
    Logaritmus
       Logaritmy
    Číselné sústavy
       Rímske čísla
       Binárne čísla
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
    Desatinné čísla
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
Geometria
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov

Pravidla

  • Vašou úlohou je zabrať čo najväčšie územíčko.
  • Územie zaberáte pomocou správnych odpovedí na otázky.
  • Avšak pozor, súperi sa v rovnakú dobu snažia dosiahnuť to samé.
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať