Presúvanie

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítavanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Kruh sčítania a odčítania
Sčítacie pyramídy
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Sila skupín
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Pavučiny s násobením
Písomné násobenie pod sebou
Delenie so zvyškom  Nový obsah
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi  Nový obsah
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov  Nový obsah
Sčítanie a odčítanie zlomkov  Nový obsah
Násobenie a delenie zlomkov  Nový obsah
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Zlomky a desatinné čísla  Nový obsah

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Uhly
Uhly v trojuholníku
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy  Nový obsah
Rovnice kuželosečiek  Nový obsah

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  Nový obsah
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.