Presúvanie

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítání
Sčítanie a odčítanie do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Síla skupin
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Písomné násobenie pod sebou
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Římské rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Uhly
Uhly v trojuholníku
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM