Presúvanie

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítavanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Kruh sčítania a odčítania
Sčítacie pyramídy
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Sila skupín
Obrázkové rovnice
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou  Nový obsah
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Pavučiny s násobením
Písomné násobenie pod sebou
Delenie so zvyškom
Písomné delenie pod sebou  Nový obsah
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi  Nový obsah
Porovnávanie zlomkov  Nový obsah
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Percentá: určovanie
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix  Nový obsah
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)  Nový obsah
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly a kružnice  Nový obsah
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Tabuľky: základné porozumenie
Tabuľky útvarov
Vzťahy grafov a tabuliek
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia