Matematika: 2. trieda (2. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítání do 10

Odčítání do 10

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Nárys, pôdorys, bokorys

Geometria: Obsah a obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Odhad ceny bežných vecí

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia