Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Nárys, pôdorys, bokorys

Geometria: Obsah a obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Odhad ceny bežných vecí

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia