Algebraické výrazy a ich úpravy

FX9
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FX9)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FX9


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Algebraický výraz je tvorený z konštánt („čísla“) a premenných („písmena“), ktoré sú dokopy spojené pomocou algebraických operácií (napr. sčítania, násobenia) a zátvoriek. Premenná zastupuje čísla z určitého oboru hodnôt. Pomocou algebraických výrazov môžeme vykonávať všeobecné výpočty.

Príklad:

  • Vidiečan Vido má na dvore o ošípaných a s sliepok.
  • Výraz 4\cdot p + 2 \cdot s vyjadruje celkový počet nôh, ktoré zvieratá na dvore majú.
  • V tomto výraze sú čísla 4 a 2 konštanty, písmená p a s sú premenné, ktorých oborom sú prirodzené čísla.
  • Výraz môžeme upraviť do tvaru 2(2p+s). Táto úprava zachováva hodnotu výrazu pre všetky možné priradenia hodnôt premenných.
Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Podmienky lomených výrazov


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia