Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla slovne
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla


Odvodzovanie

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazu alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Převod desetinného čísla na zlomek


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
      Desatinné čísla na číselnej osi
1
2
3
4
Spustit
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Desatinné čísla
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
Spustit
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat