Desatinné číslo je spôsob zápisu čísla pomocou celej časti a desatinnej časti, ktorá je oddelená desatinnou čiarkou. Napríklad v zápise 154,28 je 154 celá časť a 28 desatinná časť. Na prvom mieste za desatinou čiarkou sú desatiny, na druhom stotiny, na treťom tisíciny.

Pomocou desatinných čísel vyjadrujeme čísla, ktoré nie sú „celé“. Napríklad ak rozdelíme 6 koláčov spravodlivo medzi 4 deti, dostane každé dieťa „jeden a pol“ koláča, čo zapisujeme ako 1,5.

Poznámka k zápisu desatinných čísel: v slovenčine sa používa desatinná čárka. V anglofónnom svete sa používa desatinná bodka, namiesto 154,28 sa teda píše 154.28. Tento spôsob zápisu sa používa vo výpočetnej technike po celom svete.Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Zlomky a desatinné čísla


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Prevod desatinného čísla na zlomok


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
      Desatinné čísla na číselnej osi
1
2
3
4
Spustiť
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Desatinné čísla
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia