Desatinné číslo je spôsob zápisu čísla pomocou celej časti a desatinnej časti, ktorá je oddelená desatinnou čiarkou. Napríklad v zápise 154,28 je 154 celá časť a 28 desatinná časť. Na prvom mieste za desatinou čiarkou sú desatiny, na druhom stotiny, na treťom tisíciny.

Pomocou desatinných čísel vyjadrujeme čísla, ktoré nie sú „celé“. Napríklad ak rozdelíme 6 koláčov spravodlivo medzi 4 deti, dostane každé dieťa „jeden a pol“ koláča, čo zapisujeme ako 1,5.

Poznámka k zápisu desatinných čísel: v slovenčine sa používa desatinná čárka. V anglofónnom svete sa používa desatinná bodka, namiesto 154,28 sa teda píše 154.28. Tento spôsob zápisu sa používa vo výpočetnej technike po celom svete.


    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Porovnávanie desatinných čísel (vrátane záporných)
Desatinné čísla na číselnej osi   
Zlomky a desatinné čísla   


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Desatinné čísla na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Desatinné čísla slovom
Desatinné čísla na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla   
Prevod desatinného čísla na zlomok


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Výpočty s desatinnými číslami
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Desatinné čísla
      Desatinné čísla na číselnej osi
1
2
3
4
Spustiť
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
4
5
Spustiť

Strieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Desatinné čísla
      Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť
      Násobenie a delenie desatinných čísel
1
2
3
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia