Priemer a medián

F6A
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/F6A)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/F6A


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Priemer a medián sú miery centrálnej (strednej) tendencie, vyjadrujú teda „typickú“ hodnotu premenných z určitej vzorky.

Priemer je súčet hodnôt vydelený ich počtom. Presnejšie povedané ide o aritmetický priemer (existujú aj iné druhy priemerov, napr. harmonický či geometrický).

Medián je stredná hodnota zo zoradenej postupnosti hodnôt. Je definovaný ako hodnota väčšia alebo rovná polovici hodnôt v súbore a menšia alebo rovná polovici hodnôt v súbore.

Príklad: Zoberme si súbor hodnôt 10, 3, 8, 4, 5. Priemer je súčet delený počtom, teda 30:5=6. Na určenie mediánu hodnoty najskôr zoradíme: 3, 4, 5, 8, 10. Medián je stredná hodnota, teda 5.

Ak má súbor párny počet prvkov, väčšinou sa za medián označuje priemer dvoch stredných hodnôt. Napríklad pre súbor hodnôt 10, 2, 9, 4, 14, 5 je zoradená postupnosť 2, 4, 5, 9, 10, 14. Hodnoty uprostred postupnosti sú 5 a 9, medián je teda 7.

Niekedy máme súbor hodnôt, ktoré je možné usporiadať podľa veľkosti, ale nie je možné vypočítať aritmetický priemer dvoch hodnôt. Napríklad pre súbor štyroch hodnôt S, M, XL, XXL veľkostí oblečenia spĺňa definíciu mediánu akákoľvek hodnota od M do XL, teda M, L, i XL.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Priemer a medián  
Zobraziť vysvetlenie témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Priemer a medián  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vlastnosti aritmetického priemeru


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia