Na rozdiel od bežného jazyka, kde majú slová väčšinou niekoľko významov, v matematike používáme pojmy s presne definovaným významom. To je veľmi užitočné, pretože sa vďaka tomu môžeme vyjadrovať stručne a pritom jednoznačne. V geometrii sa využíva celý rad pojmov.

téma príklady pojmov
Názvy geometrických útvarov a telies obdĺžnik, kosodĺžnik, trojuholník, kružnica, kocka, kváder, ihlan, guľa
Pojmy súvisiace s uhlami uhol tupý, ostrý, pravý, plný, striedavý, vrcholový
Pojmy súvisiace s trojuholníkom ťažisko, výška, prepona, odvesna, kružnica vpísaná, rovnoramenný trojuholník
Pojmy súvisiace s kružnicou priemer, polomer, tetiva, dotyčnica, sečnica, výsek, odsek, stredový uhol
Kuželosečky: pojmy elipsa, hyperbola, parabola, os, vrchol, stred, asymptota

    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Názvy a vlastnosti útvarov: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometrické pojmy
      Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia