Počítanie do 100


Čísla

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Počítanie do 100


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Počítanie do 100


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat