Porovnávanie desatinných čísel

viemeto.eu/FXV


Stiahnuť QR kód

Nadradené Zlomky, percentá, desatinné čísla » Desatinné čísla » Porovnávanie desatinných čísel
Predchádzajúce Porovnávanie celých číselDesatinné čísla na číselnej osi
Nadväzujúce Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pri porovnávaní desatinných čísel nájdeme tú „najdôležitejšiu“ časť v ktorej sú rozdielne a podľa nej porovnávame. Najskôr teda porovnávame celú časť. Ak sú celé časti zhodné, porovnávame desatiny, následne stotiny, tisíciny a tak ďalej. Nesmieme tiež zabudnúť skontrolovať znamienko, ktoré má rovnaký vplyv ako v prípade celých čísel. Príklady:

  • 15{,}3 < 17{,}9987 – líši sa celá časť, takže pre účely porovnania môžeme desatinné miesta úplne ignorovať.

  • 0{,}2 > 0{,}17 – celá časť je rovnaká, rozhodujeme teda podľa desatín, kde 2>1. Pri príkladoch tohto typu sa často robia chyby, pretože to vyzerá, že 17 > 2, čo je však chybná úvaha. Pre lepšiu predstavu si môžeme doplniť z pravej strany nulu: 0{,}20 > 0{,}17.

  • 3{,}21 > -3{,}22 – tu vôbec nehrajú rolu desatinné miesta, pretože prvé číslo je kladné a druhé záporné.

  • -4{,}2791 < -4{,}2758 – porovnávanie vykonávame podľa cifier na pozícii tisícin (9 a 5), výsledok je „naopak“, pretože ide o záporné čísla.


    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Porovnávanie desatinných čísel   
Porovnávanie desatinných čísel (vrátane záporných)


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Porovnávanie desatinných čísel   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia