Zaokrúhľovanie desatinných čísel

FZP
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FZP)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FZP


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Zaokrúhľovanie desatinných čísel funguje podobne ako zaokrúhľovanie celých čísel, pracujeme však aj s časťou za desatinnou čiarkou. Pri desatinných číslach je téma zaokrúhľovania obzvlášť dôležitá, pretože sa jej občas nemôžeme vyhnúť – niektoré čísla v desiatkovej sústave totiž nie je možné presne zapísať, napríklad \frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots, \sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \pi = 3{,}14159\ldots

Zaokrúhľovanie na desatiny znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom čísla 0,1 (teda číslom s jednou cifrou za desatinnou čiarkou). Zaokrúhľovanie na stotiny znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom čísla 0,01 (teda číslom s dvomi ciframi za desatinnou čiarkou). Podobne zaokrúhľujeme aj s vyššou presnosťou. Rovnako ako pri zaokrúhľovaní celých čísel aj pri desatinných číslach zaokrúhľujeme čísla končiace sa číslicou 5 nahor. Príklady:

  • 3,628 zaokrúhlené na desatiny je 3,6.

  • 3,628 zaokrúhlené na stotiny je 3,63.

  • 12,25 zaokrúhlené na desatiny je 12,3.

  • 4,8975 zaokrúhlené na celé číslo je 5.

  • 84,15 zaokrúhlené na desiatky je 80 (pozor na rozdiel medzi zaokrúhľovaním na „desatiny“ a „desiatky“).

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia