Zaokrúhľovanie desatinných čísel


Nadradené: Desatinné čísla

Predchádzajúce: Zaokrúhlovanie na desiatky a stovkyDesatinné čísla slovom

Zaokrúhľovanie desatinných čísel funguje podobne ako zaokrúhľovanie celých čísel, pracujeme však aj s časťou za desatinnou čiarkou. Pri desatinných číslach je téma zaokrúhľovania obzvlášť dôležitá, pretože sa jej občas nemôžeme vyhnúť – niektoré čísla v desiatkovej sústave totiž nie je možné presne zapísať, napríklad \frac{1}{3} = 0{,}3333\ldots, \sqrt{2} = 1{,}4142\ldots, \pi = 3{,}14159\ldots

Zaokrúhľovanie na desatiny znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom čísla 0,1 (teda číslom s jednou cifrou za desatinnou čiarkou). Zaokrúhľovanie na stotiny znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom čísla 0,01 (teda číslom s dvomi ciframi za desatinnou čiarkou). Podobne zaokrúhľujeme aj s vyššou presnosťou. Rovnako ako pri zaokrúhľovaní celých čísel aj pri desatinných číslach zaokrúhľujeme čísla končiace sa číslicou 5 nahor. Príklady:

  • 3,628 zaokrúhlené na desatiny je 3,6.

  • 3,628 zaokrúhlené na stotiny je 3,63.

  • 12,25 zaokrúhlené na desatiny je 12,3.

  • 4,8975 zaokrúhlené na celé číslo je 5.

  • 84,15 zaokrúhlené na desiatky je 80 (pozor na rozdiel medzi zaokrúhľovaním na „desatiny“ a „desiatky“).Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zaokrúhľovanie desatinných čísel   


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Zaokrúhľovanie desatinných čísel   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia