Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

FZO
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FZO)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FZO


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Zaokrúhľovanie znamená, že vezmeme číslo a nahradíme ho za iné, ktoré má približne rovnakú veľkosť, ale je „jednoduchšie“. Napríklad číslo 96 môžeme zaokrúhliť na číslo 100. Zaokrúhľovanie nám umožňuje napríklad vykonávať približné výpočty alebo ľahšie komunikovať.

Zaokrúhľovanie na desiatky znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom desiatky. Napríklad k číslu 37 je najbližší násobok desiatky číslo 40 (má vzdialenosť 3). Pri číslach, ktoré sa končia cifrou 5, nie je takto definované zaokrúhľovanie jednoznačné, napríklad číslo 35 má rovnakú vzdialenosť od čísel 30 a 40. Pre tieto prípady je zavedené pravidlo, ktoré hovorí, že zaokrúhľujeme nahor, teda číslo 35 zaokrúhľujeme na 40. Zaokrúhľovanie na stovky funguje rovnako, len nahradzujeme číslo najbližším násobkom stovky. Príklady:

  • 44 zaokrúhlené na desiatky je 40.

  • 47 zaokrúhlené na desiatky je 50.

  • 165 zaokrúhlené na desiatky je 170.

  • 30 zaokrúhlené na desiatky je 30 (číslo 30 už je násobok desiatky, tak ho jednoducho necháme tak).

  • 487 zaokrúhlené na stovky je 500.

  • 1842 zaokrúhlené na stovky je 1800.

  • 850 zaokrúhlené na stovky je 900.

  • 1111 zaokrúhlené na stovky je 1100.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia