Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

viemeto.eu/FZO


Stiahnuť QR kód

Nadradené Aritmetika » Čísla » Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
Predchádzajúce Porovnávanie čísel do 1000
Nadväzujúce Zaokrúhľovanie desatinných čísel Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Zaokrúhlovanie znamená, že vezmeme číslo a nahradíme ho za iné, ktoré má približne rovnakú veľkosť, ale je „jednoduchšie“. Napríklad číslo 96 môžeme zaokrúhliť na číslo 100. Zaokrúhlovanie nám umožňuje napríklad vykonávať približné výpočty alebo ľahšie komunikovať.

Zaokrúhlovanie na desiatky znamená, že číslo nahradíme najbližším násobkom desiatky. Napríklad k číslu 37 je najbližší násobok desiatky číslo 40 (má vzdialenosť 3). Pri číslach, ktoré sa končia cifrou 5, nie je takto definované zaokrúhlovanie jednoznačné, napríklad číslo 35 má rovnakú vzdialenosť od čísel 30 a 40. Pre tieto prípady je zavedené pravidlo, ktoré hovorí, že zaokrúhlujeme nahor, teda číslo 35 zaokrúhlujeme na 40. Zaokrúhlovanie na stovky funguje rovnako, len nahradzujeme číslo najbližším násobkom stovky. Príklady:

  • 44 zaokrúhlené na desiatky je 40.

  • 47 zaokrúhlené na desiatky je 50.

  • 165 zaokrúhlené na desiatky je 170.

  • 30 zaokrúhlené na desiatky je 30 (číslo 30 už je násobok desiatky, tak ho jednoducho necháme tak).

  • 487 zaokrúhlené na stovky je 500.

  • 1842 zaokrúhlené na stovky je 1800.

  • 850 zaokrúhlené na stovky je 900.

  • 1111 zaokrúhlené na stovky je 1100.


    

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia