Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítacie pyramídy

Presúvanie: stredné

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Presúvanie: stredné

Aritmetika: Deliteľnosť

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske číslice

Rímske číslice

Pexeso: ľahké

Rímske číslice

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Kocky: plán stavby

Rozhodovačka: ľahké

Kocky: plán stavby

Pexeso: ľahké

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Počet kociek

Počítanie: ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Názvy útvarov

Pexeso: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: mix

Mriežkovaná: rozcvička

Mriežkovaná: ľahké
0/7

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Osová súmernosť

Rozhodovačka: ľahké

Osová súmernosť

Mriežkovaná: ľahké
0/11

Jednotky, miery: Čas

Jednotky času

Jednotky času

Počítanie: ľahké

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Tabuľky: základné porozumenie

Rozhodovačka: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia