Matematika: 6. trieda (6. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Čísla

Rímske číslice

Aritmetika: Porovnávanie a zaokrúhlovanie

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometria: Objem a povrch

Povrch kocky a kvádra

Geometria: Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra: Pomery

Pomery: základy

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia