Aritmetika: Čísla

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske číslice

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometria: Objem a povrch

Povrch kocky a kvádra

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Nákupy, spoločné výdaje a vyrovnanie

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia