Aritmetika: Čísla

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Poradie operácií, zátvorky

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Doplňovanie radov: počítanie

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Prvočísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Uhly v trojuholníku

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia