Pexeso – 4. ročník

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Vybraný ročník: 4. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Číselná os do 20   
Počítanie do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Malá násobilka obrázkami
Tabuľka malej násobilky
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie   
Delenie obrázkami
Delenie so zvyškom   
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky   
Celé čísla
Číselná os: celé čísla   
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Zlomky slovom

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia